Raciaal Kapitalisme

Bernd Dittrich

Wat onderzoeken we?

We onderzoeken hoe enerzijds de kapitalistische manier van produceren en anderzijds structureel racisme zich in samenhang hebben ontwikkeld. Een kapitalistische economie leidt niet tot eenheid, maar werkt via verschil tussen mensen. Die verschillen tussen mensen komen tot stand via onder meer gender en racialisering. Het gevolg is dat verschillende mensen op verschillende manieren worden uitgebuit.

Waarom doen we dit onderzoek en op welke manier?

Dit onderzoek gaat over hoe mensen verdeeld worden via koloniaal verschil, klasse, ras en gender. We werken hiermee in het voetspoor van gerenommeerde wetenschappers als W.E.B. Du Bois, Cedric Robinson, David Roediger, Robin Kelley en Saidiya Hartman. Met onze benadering zijn de grote en urgente politieke thema’s van onze tijd in een beter perspectief te duiden. Denk aan mondiale opwarming, racisme, heteronormativiteit en seksisme en de hernieuwde opkomst van fascisme in de parlementaire politiek. Maar ook specifieke thema’s, zoals de racialisering van arbeid in mondiale logistieke ketens of mondiale migratie houden we tegen het licht van deze benadering.

Hoe maakt ons onderzoek impact?

Wij dragen met ons onderzoek bij aan publieksvorming op urgente thema’s als mondiale opwarming, racisme, heteronormativiteit en seksisme. Vanuit het perspectief van raciaal kapitalisme gezien is kapitalisme een vorm van afzondering, uitbuiting en van het plunderen van onze planeet. Als we zaken als mondiale opwarming, het vrijkomen van virussen en ontbossing willen begrijpen en bevechten, dan moeten we leren inzien waar deze gebeurtenissen een gevolg van zijn. Met een gedegen analyse van de geschiedenis en van het raciaal kapitalisme van vandaag willen wij werken aan een rechtvaardiger wereld op alle grote publieke thema’s.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen