Stedelijke Diversiteit

Kate Trysh

Wat onderzoeken we?

Migratie en migratiegerelateerde diversiteit zijn vooral een stedelijk fenomeen. In dit onderzoek kijken we naar de rol van migratie en diversiteit in het stedelijke leven. Onder meer vanuit beleid en politiek onderzoeken we hoe steden omgaan met migratie en diversiteit. Welke typen migratiesteden kunnen we onderscheiden?

Waarom doen we dit onderzoek en op welke manier?

In dit onderzoeksthema kijken we op een systematische en vergelijkende manier naar hoe steden omgaan met migratie en migratiegerelateerde diversiteit. Daarbij staan onder meer de volgende onderwerpen centraal:

  • Vergelijkend onderzoek naar typen migratiesteden
  • Onderzoek naar migratie- en diversiteitsbeleid op stedelijk niveau
  • Onderzoek naar verband tussen diversiteit, segregatie, internationale mobiliteit en social-economische ongeliijkheid in steden
  • Onderzoek naar de rol van migratie en diversiteit in stedelijke politiek, onder meer in het kader van maatschappelijke polarisatie en de opkomst van populisme

Hoe maakt ons onderzoek impact?

Dit onderzoeksthema draagt bij aan de vorming van theorie over stedelijke diversiteit. Tegelijk dragen we met ons onderzoek ook bij aan de praktijk van deze steden. Ons onderzoek helpt in het voeren van een levendig maatschappelijk debat rond deze beleidsthema’s. Wij doen lokaal onderzoek dat bijdraagt aan de effectiviteit van stedelijk beleid.

Zo doen onderzoekers en studenten onderzoek in Den Haag-Zuidwest naar grootstedelijke vraagstukken rond stedelijke diversiteit. En we doen in het kader van het Europese Horizon onderzoeksprogramma onderzoek naar hoe kleine steden en landelijke gebieden omgaan met migratie en diversiteit.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen