Applied Research Methods and Statistics

vergrootglas op gezichten
kleurrijke tekening van statistsiche vormen, blokken, tabel

Welke onderzoeksmethoden gebruiken we?

In onze onderzoeksgroep Methoden & Technieken (M&T) zijn drie onderzoekslijnen:

1. Meta-analyse en Systematische Reviews

2. Experience Sampling Methods 

3. Validatie-onderzoek/ Evidence based research

We werken veel samen met onderzoekers van onder andere de opleidingen Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, waarbij de M&T’ers de meer geavanceerde analyses uitvoeren.

Waarom en op welke manier doen we dit onderzoek?

De medewerkers uit de M&T-onderzoeksgroep hebben zich gespecialiseerd in geavanceerde statistische methoden en technieken. Daarnaast werken ze op verschillende inhoudelijke onderzoeksgebieden en vormen zo een brug naar verschillende vakgebieden/secties/teams in de psychologie en pedagogische wetenschappen en soms ook in andere gebieden, bijvoorbeeld de medische wetenschappen. Door al deze samenwerkingen kan het inhoudelijke/toegepaste onderzoek nog doordachter worden opgezet en kunnen rijkere statistische methoden worden gebruikt. Hierdoor kan er zoveel mogelijk betekenis worden gegeven aan de resultaten.

Hoe maakt onze onderzoeksmethode impact?

Onderzoek in de psychologie en pedagogische wetenschappen is gebaseerd op de analyse van complexe gedragsgegevens of bijvoorbeeld metingen van hersenactiviteit. De juiste toepassing en voortdurende ontwikkeling van moderne statistische methoden, inclusief kwalitatief onderzoek, is daarom van centraal belang voor elke kenniswinst in deze vakgebieden. Dit is ook belangrijk voor de ontwikkeling van nieuwe pedagogische of psychologische interventies en therapieën. Onderzoek en onderwijs op het gebied van methodologie en statistiek is bij ESSB geconcentreerd in de M&T-onderzoeksgroep.

Ons doel is om de toepassing van statistiek in het onderzoek en in de maatschappij voortdurend te verbeteren. Daarom geven we lezingen, publiceren we wetenschappelijke artikelen en tutorials en ontwikkelen we software voor experimenteel onderzoek en statistiekonderwijs. Daarnaast is de M&T-onderzoeksgroep betrokken bij het opzetten van nationale samenwerkingsverbanden op het gebied van statistiekonderwijs en bij verschillende nationale en internationale onderzoeksprojecten op het gebied van onderwijspsychologie, gezinspedagogiek, cognitieve psychologie en geneeskunde.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen