Erasmus Institute for emotional disorders and affective science

Emotionele stoornis
Man met handen voor gezicht
Ayo Ogunseinde

Wat onderzoeken we?

Angst en depressie zijn de meest voorkomende mentale klachten. Wij onderzoeken hoe cognitieve processen (b.v. aandacht, geheugen), gedrag (b.v. toenadering en vermijding), en neurobiologische processen (b.v. breinactivatie, hartslag, schrikreflex) elkaar beïnvloeden en bijdragen aan deze emotionele stoornissen. Ons focus ligt op experimenteel onderzoek naar de wisselwerking van genoemde factoren.

Waarom doen we dit onderzoek?

Ons doel is om de complexe interacties tussen cognitieve, gedragsmatige en biologische processen bij deze stoornissen beter te begrijpen en beter te behandelen. Daarvoor moeten we de causale processen kennen die psychische stoornissen veroorzaken. Een krachtige methode om inzicht te krijgen in causaliteit is het uitvoeren van goed gecontroleerde laboratoriumexperimenten.

Op welke manier doen we dit onderzoek?

Onze onderzoeksmethoden omvatten psychofysiologische maten (huidgeleiding, hartslag, schrikreflex), neurofysiologische maten (EEG, fMRI), gedragsmaten (reactietijd, cyberball, vermijding), Virtual Reality, online experimenten en bevragingen, en proces-geörienteerde interventies (attentional bias modficiation, extinctieleren, EMDR).

Hoe maakt ons onderzoek impact?

Hoewel ons onderzoek voornamelijk fundamenteel is, is de kennis uiteraard van nut voor toekomstige behandelingen. Wij streven ernaar om behandelingen op maat (“personalized medicine”) voor emotionele stoornissen te ontwikkelen.

Onze onderzoeksresultaten en onze expertise worden wereldwijd gebruikt. Wij zijn onderdeel van de internationale wetenschappelijke gemeenschap en dragen bij aan goede wetenschap met peer-reviews in internationale tijdschriften en voor internationale subsidieverstrekkers (DFG, NWO, FWO, ERC).

Onze teamleden zitten in belangrijke wetenschappelijke redacties zoals PlosOne, Experimental Psychology,Scientific Reports. 

Matthias Wieser is lid van het bestuur van de Nederlands-Vlaamse Postgraduate School for Experimental Psychopathology (EPP), Society for Psychophysiological Research, European Society for Cognitive and Affective Neuroscience, en hoort bij de adviesraad van het Wellbeing project van de EUR. Freddy van der Veen is lid van de Nederlands-Vlaamse Postgraduate School for Experimental Psychopathology en de Dutch Society for Brain and Cognition.

Marta Andreatta is leider van de programmacommissie 2022 van de Society for Psychophysiological Research (SPR).

Alex Wong is a member of Germany Society for Psychology (DGPs) and Australian Learning Group (ALG).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen