Alumnus Fred Atilla wint Unilever Research Prijs 2022

Cognitief psycholoog en alumnus Fred Atilla van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de Unilever Research Prijs 2022 gewonnen voor zijn onderzoek hoe tijdens de eerste maanden van de pandemie onder Twitter-gerbruikers de aandacht voor en de emoties ten aanzien van COVID-19 veranderden. Hij vond factoren die deze veranderingen verklaren. De fysieke afstand tot een COVID-19-hotspot bleek zowel de publieke aandacht als het sentiment onder Twitter-gebruikers te beïnvloeden.

Fred Atilla analyseerde 300.000 COVID-19-gerelateerde berichten die tussen januari en april 2020 op Twitter zijn verschenen. In zijn onderzoek heeft hij de emoties van Twitter-gebruikers onderzocht. Aangezien geografische locatie-informatie vaak aan Twitter-gegevens is gekoppeld, kon hij ook de afstand berekenen van het land van herkomst van het bericht tot de dichtstbijzijnde met COVID besmette regio. Zo heeft hij onderzocht hoe de fysieke afstand van Twitter-gebruikers tot COVID-19 hun aandacht en emoties beïnvloedde. Het bleek dat naarmate de ziekte dichterbij kwam, er meer tweets werden geplaatst en het gemiddelde sentiment in de tweets negatiever werd. De Unilever Research Prijs is op 24 november uitgereikt.

Fysieke nabijheid beïnvloedt gevoel van dreiging

De uitkomsten geven aan dat de fysieke nabijheid van een bedreiging van invloed is op de mate van aandacht die mensen eraan besteden en hoe zij emotioneel reageren. Dit is waardevolle informatie voor beleidsmakers. Het stelt hen in staat te anticiperen op de reactie van het publiek in de loop van een crisis. Het geeft hun ook een uitgangspunt om het publiek bewuster te maken van potentiële gevaren. Lokale gevolgen van klimaatverandering zoals overstromingen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om het publiek bewust te maken van mondiale problemen.

Uit het nominatie: Het onderzoek gaat over een actueel onderwerp en Atilla heeft de onderzoeksvraag op een verfijnde methodologische manier aangepakt. Hij heeft gebruik gemaakt van complexe technieken zoals text mining. Het onderzoek heeft hij grotendeels zelfstandig uitgevoerd. De scriptie is prachtig geschreven op een niveau dat die van een wetenschappelijke publicatie benadert.

Fred is Summa Cum Laude afgestudeerd bij het masterprogramma Brain & Cognition van het Department Psychology, Education and Child Studies. Voor zijn scriptie Impact of Spatial Distance on Public Attention and Sentiment during the Spread of COVID-19 heeft hij een 9.5 gekregen Hij is begeleid door prof.dr. Rolf Zwaan en dr. Steven Verheyen. Fred is op dit moment docent Machine Learning bij Universiteit Tilburg.

De poster met uitkomsten van het onderzoek is te downloaden.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, communicatie ESSB, kooistra@essb.eur.nl, 06 83676038

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen