BIG’R laat zien hoe gedragskennis bijdraagt aan het oplossen maatschappelijke vraagstukken

Maatschappelijke vraagstukken hangen vaak nauw samen met hoe mensen in alledaagse situaties informatie verwerken, keuzes maken en zich gedragen. De coronacrisis maakt de impact van menselijk gedrag op onze samenleving duidelijker dan ooit. Rotterdam zet daarom gedragskennis in om grootstedelijke maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Met dit doel sloegen de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam de afgelopen vier jaar de handen ineen. Met de Behavioural Insight Group Rotterdam (BIG’R), waarin wetenschappers en beleidsmakers samenwerkten, werd een unieke Rotterdamse aanpak ontwikkeld. De evaluatie van deze samenwerking is onlangs verschenen.

Het project BIG’R startte in 2017 en loopt eind 2020 af. De samenwerking tussen gemeente en universiteit komt voort uit een door de gemeente Rotterdam gevoelde noodzaak aan wetenschappelijk onderbouwd beleid. De visie van de gemeente is dat steden moeten kunnen steunen op wetenschappelijke kennis en onderzoek. Gebruik van de nieuwste inzichten bij het aangaan van de vele uitdagingen waar Rotterdam mee worstelt, versterkt effectief beleid.

Het team van BIG’R bestaat uit gemeentelijke beleidsadviseurs, gemeentelijke onderzoekers, en gedragswetenschappers van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze professionals werkten de afgelopen jaren nauw samen aan het ontwikkelen van een gezamenlijk aanpak waarmee maatschappelijke vraagstukken konden worden aangepakt. BIG’R kan gezien worden als een pionier: het samenwerkingsverband en de werkwijze die zijn ontstaan, zijn uniek in Nederland.

Uit de evaluatie van BIG’R komt naar voren dat aan een scala van relevante vraagstukken is gewerkt met effectieve uitkomsten. BIG’R boog zich bijvoorbeeld over de inrichting van publiekslokaties van de gemeente ten tijde van de eerste golf van de Corona epidemie, maar ook de inzet van nudges bij het tegengaan van vuil op straat.  Naast het ontwerp en evaluatie van gedragsexperimenten, werden op verzoek adviezen geschreven op basis van wetenschappelijke literatuur en werden workshops gegeven over de inzet van gedragsinzet in het alledaagse beleidswerk. Deze aanpak hielp de gemeentelijke organisatie bewuster te maken van het belang van gedragskennis en bood de EUR de mogelijkheid om gedragsvraagstukken te onderzoeken aangedragen door de praktijk.  Er wordt nu gewerkt aan het doorzetten en -ontwikkelen van deze kennis en wekwijze binnen bestaande projecten en programma’s, zodat vanuit kennis van gedrag een bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling van Rotterdam.

Aan de slag met gedrag: Eindevaluatie project Behavioural Insights Group Rotterdam (BIG’R)

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, 06 83676038, kooistra@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen