Erasmus fellowships toegekend aan Jess Bier en Jolien Grandia

Dr. Jess Bier en dr. Jolien Grandia, twee onderzoekers bij Departement Bestuurskunde en Sociologie hebben van het College van Bestuur een EUR Fellowship toegekend gekregen.

Dr. Jess Bier | Project: Data Streams and Cargo Flows: The Labor Consequences of the Datafication of Logistics

In deze studie onderzoekt Jess Bier hoe nieuwe technologieën handelspraktijken in de Rotterdamse Haven en daarbuiten veranderen. Dit kan invloed hebben op de mondiale ongelijkheid van arbeid. De haven van Rotterdam is leidend in de mondiale scheepvaart, maar wordt  in toenemende mate afhankelijk van data en ‘slimme’ technologieën. Deze maken handel efficiënter, maar versterken mogelijk ook ongelijke handelsnetwerken.

Dr.Jess Bier is universitair docent Urban Sociology bij de Erasmus University Rotterdam. Zij doet onderzoek naar sociale en politieke geografie van wetenschap en technologie. Zij is de auteur van Mapping Israel, Mapping Palestine: How Occupied Landscapes Shape Scientific Knowledge (MIT Press, 2017).

Dr. Jolien Grandia | Project: Gedecentraliseerde zorginkoop

Gemeenten zijn tegenwoordig verantwoordelijk voor jeugdzorg en WMO. Om hun cliënten van zorg te kunnen voorzien kopen gemeenten goederen en diensten, zoals rollators, huishoudelijke hulp of dyslexietraining, in bij zorgverleners. Met een goed ingericht inkoopproces kunnen gemeenten zorgen voor betere prestaties in het leveren van deze zorg. In dit onderzoek zal worden gekeken wat de keuzes van gemeenten in het inkoopproces beïnvloedt en hoe dit doorwerkt in hun prestaties in het leveren van zorg.

Dr. Jolien Grandia is universitair docent Bestuurskunde. Zij onderzoekt transformaties in publieke inkoop, zoals de invoering van duurzaam inkopen of de decentralisatie van jeugdzorg en WMO. Zij is coördinator van enkele vakken en van de internationale MISOC Bachelor. Eerder werkte zij als universitair docent bij de Radboud Universiteit Nijmegen.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, T (010) 408 2135 | E kooistra@essb.eur.nl