Grow It! app geeft jongeren zelfinzicht en veerkracht

Jan van der Ploeg

Als je jongeren met psychische problemen goede zorg wilt bieden is het van belang dat je hun probleem zo vroeg mogelijk signaleert. Maar hoe doe je dat? En kun je jongeren misschien ook al in een eerder stadium leren om te gaan met waar ze tegenaan lopen? Het Erasmus MC-Sophia ontwikkelde samen met de EUR een app voor jongeren met een verhoogd risico op mentale problemen: de Grow It! app.  

Manon Hillegers werkt als hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie bij het Erasmus MC-Sophia. Ze sloeg met hoogleraar orthopedagogiek Loes Keijsers van ESSB de handen ineen. Samen met een team van collega’s, studenten én jongeren ontwikkelden ze de Grow It! app. Een app voor en door jongeren.  

Identificatie en challenges 

Loes: “Het doel van de app is enerzijds gericht op identificatie: we willen zo vroeg mogelijk herkennen hoe het gaat met een kind. Jongeren krijgen door het invullen van een microvragenlijst inzicht in hun emoties. Anderzijds heeft de app een activerende rol: wat kun je er zelf aan doen als je ziet dat het de verkeerde kant op gaat?” Dat activeren gaat met behulp van ‘challenges’, waarbij jongeren door een challenge te doen leren hoe ze bijvoorbeeld stress het hoofd kunnen bieden. Heb je zo’n challenge gedaan, dan verdien je punten. 

Onderzoek leuk maken 

Het meten van emoties is niet nieuw, vertelt Manon. “Als clinicus werk ik veel met pubers en hun ouders. Tijdens gesprekken vragen wij jongeren een vragenlijst in te vullen, waarin ook hun emoties aan bod komen. Maar dat is natuurlijk een momentopname. Het mooie aan de app is dat de deelnemers elke dag hun emoties kunnen delen. Dat geeft ons als onderzoekers en de jongere zelf een veel rijker inzicht in hoe je je voelt in een bepaalde situatie en wat voor jou werkt om bijvoorbeeld uit een negatieve emotie te komen.” Loes vult aan: “Wij dachten: ze hebben allemaal een onderzoeksdevice in hun broekzak – laten we ons onderzoek leuk maken. Wat wij doen in de app werd al wel gedaan, maar niet via de telefoon. We hebben er een spel van gemaakt.” 

Corona 

Aan de lancering van de app in 2020 ging een uitgebreide ontwikkelfase vooraf. Gemeenten, zorginstellingen, patiëntenverenigingen, studenten en jongeren dachten daarin mee. Loes: “Zonder al die mensen waren we nergens gekomen. Iedereen die heeft meegeholpen deze droom te verwezenlijken zijn we enorm dankbaar.” Manon: “Je kunt vanuit de theorie wel iets bedenken, maar pas als je het test met ouders en jongeren weet je of het werkt. Daar hebben we echt de tijd voor genomen. We wilden dit ook doen mét jongeren.” Die jongeren dachten in focusgroepen actief mee over wat wel en niet werkt. En toen kwam corona en ontstond er vanuit de overheid ruimte voor subsidie voor wie goede ideeën had op het gebied van welbevinden van jongeren. Loes: “Wij dachten: ideeën? Wij hebben de oplossing! Ineens verbreedde onze doelgroep zich. Plots behoorden immers alle jongeren tot de risicogroep waar onze app voor ontwikkeld was.”  

eHealth Junior 

Inmiddels is de samenwerking doorgegroeid naar eHealth Junior (eHealth Junior), een samenwerkingsverband met naast Erasmus MC en EUR meer dan 25 partners. Doel is om met behulp van apps emotionele problemen te signaleren en te voorkomen en via spel en gedragsverandering welzijn te bevorderen. Manon: “We willen dat kinderen gelukkig door het leven gaan en veerkrachtig opgroeien.” 

Manon over Loes: 

“Loes is levenslustig: dat inspireert mij. Ze krijgt van nieuwe plannen energie. En ze is net als ik van het doen. Loes is - positief bedoeld - de nerd van ons tweeën. Mij moet je niet opzadelen met complexe data-analyses, maar Loes smult ervan. Ik ben trots op haar en ik ben blij dat we elkaar zo goed aanvullen.” 

Loes over Manon: 

“Manon heeft echt lef. Ze is iemand die met een idee de boer op durft te gaan en ze heeft er een uitstekend netwerk voor opgebouwd. Manon heeft ook visie. Ze weet precies waar het naartoe moet met de zorg voor onze jongeren. En ze brengt de praktijk mee, ze weet hoe de zorg werkt. Ik ben heel dankbaar voor onze samenwerking.” 

Onderzoeker
Meer informatie

Dit interview verscheen eerder in Spark magazine. Dit magazine is voor studenten, alumni en partners van ESSB en laat de positieve impact zien die het onderwijs en onderzoek van de facuteit hebben op de samenleving.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen