Hanan El Marroun en Corine van der Sande gezamenlijke winnaars van de FAME Athena Award 2022

Corine van der Sande en Hanan el Marroun
Corine van der Sande en Hanan el Marroun
Alexander Santos Lima

Hanan El Marroun, hoogleraar Klinische Psychologie (ESSB) en senior onderzoeker Kinder- en Jeugdpsychiatrie (Erasmus MC), en Corine van der Sande, adviseur Leiderschap & talentontwikkeling en Coach (Erasmus MC), zijn de gezamenlijke winnaars van de FAME Athena Award 2022. Elena Mataix wordt geëerd met een speciale studentenvermelding.

Dit jaar eren we twee winnaars voor de FAME Athena Award. Gezamenlijke winnaars van 2022 zijn Hanan El Marroun en Corine van der Sande, voor hun inzet voor de groei van vrouwen en hun inspanningen om de inbreng en invloed van vrouwen op belangrijke posities te vergroten.

De jury over de winnaars

"Zowel Hanan El Marroun als Corine van der Sande hebben blijk gegeven van uitstekende bijdragen als langdurige pleitbezorgers voor de erkenning van vrouwelijk talent binnen onze instelling. Beide vrouwen worden door hun omgeving erkend als leiders en hebben uitgebreide bijdragen geleverd aan VENA (Netwerk voor vrouwelijke academici in het Erasmus MC) en aan het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit, zowel binnen als buiten hun eigen faculteiten."

Hanan El Marroun

Als voorzitter van VENA initieert Hanan El Marroun de organisatie van workshops voor vrouwelijke academici, creëert ze manieren om het bewustzijn over impliciete bias te vergroten en adviseert ze de decaan over beleid om de genderkloof in de wetenschap te verkleinen en de diversiteit in de academische top te vergroten. Verder gaf zij tijdens haar inaugurele lezing uiting aan de verantwoordelijkheid die zij voelt om diversiteit en inclusie in de academische gemeenschap en daarbuiten te bevorderen. De consul van Marokko was aanwezig en zij sprak hem rechtstreeks toe over de rol van vrouwen in de academische wereld. Ze erkende ook haar eigen biculturele achtergrond en het belang van het gebruik van de termen biculturele- versus migratieachtergrond en hoe een biculturele achtergrond een aanwinst kan zijn.

Corine van der Sande

Corine van der Sande werkt sinds 2009 op de afdeling HRM van het Erasmus MC, en initieerde al snel na haar komst tal van activiteiten om gendergelijkheid te bevorderen en de carrièremogelijkheden voor vrouwelijk talent te verbeteren. Ze organiseert de Female Career Development programma's, voor vrouwelijke postdocs met de ambitie en capaciteiten om Associate Professor te worden. Ze ondersteunt jonge talenten persoonlijk op hun uitdagende weg naar de academische top. Dat doet ze voor jonge postdocs, voor assistent- en associate professors.

Gezamenlijke winnaars

Waarom hebben we dit jaar gezamenlijke winnaars? De jury: "Als initiatief om het collectieve werk van vrouwelijk talent binnen de universiteit onder de aandacht te brengen, vinden wij dat de FAME Athena Awards verder moeten gaan dan de individualistische en patriarchale noties van een beslissende overwinning. Wij vinden het zeer waardevol om dergelijke noties van concurrentie ter discussie te stellen, vooral wanneer beide kandidaten in gelijke mate hebben bewezen dat zij de erkenning waard zijn."

De jury benadrukt verder dat deze gezamenlijke prijs het belang onderstreept van erkenning van hun gezamenlijke werk om vrouwelijke academici aan te moedigen. "De inspanningen die zij hebben geleverd zijn niet mogelijk zonder deze sterke samenwerking tussen academisch en ondersteunend personeel, en wij zijn van mening dat het belonen van hen beiden met deze prijs de aandacht zal vestigen op de verdere noodzaak van samenwerking en coalitievorming."

Speciale vermelding voor student Elena Mataix

Een van de genomineerde studenten, Elena Mataix, viel de jury op door haar consistente inspanningen tijdens haar bachelor om vrouwelijke studenten te versterken. "Vanaf het begin van haar studie is Elena betrokken geweest bij meerdere initiatieven - zoals het (mede)organiseren van de eerste EUC Women’s Week en het oprichten en (mede)leiden van het EUC Vrouwenvoetbalteam - die gericht zijn op het diverser maken van ons instituut en het geven van een stem aan studenten uit ondervertegenwoordigde groepen. Met zulke opmerkelijke bijdragen op zo'n jonge leeftijd heeft de jury Elena Mataix aanbevolen als studentenvermelding voor de Athena Awards van dit jaar."

Over de FAME Athena Award

De Erasmus Universiteit Rotterdam en het FAME-netwerk (Female Academics Moving toward Equity) zetten zich in voor een gelijke vertegenwoordiging van vrouwelijke medewerkers. FAME heeft de Athena Award in het leven geroepen om universiteitsmedewerkers te eren die zich uitzonderlijk hebben ingezet voor vrouwelijk talent - en daarbij een goed voorbeeld zijn voor hun collega's.

Gerelateerde content
Veerkrachtige steden en samenlevingen voor toekomstige generaties stonden centraal tijdens de 109de dies natalis van Erasmus Universiteit Rotterdam.
Cortege van dies natalis 2022
In het Erasmusgebouw op campus Woudestein is een nieuwe portrettengalerij, 'Professors Represented', onthuld.
Gallery of photos of female professors at our university
Gerelateerde links
FAME Athena Awards

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen