Initiatief – magazine over onderzoek naar burgerinitiatieven

Vrijdag 12 oktober heeft Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau het 1e exemplaar in ontvangst genomen van Initiatief. Een eenmalige uitgave van het RePolis onderzoeksprogramma van de Erasmus Universiteit Rotterdam naar burgerinitiatieven.

In het blad staan naast wetenschappelijke artikelen, veel foto’s, beschrijvingen van initiatieven en is er een column geschreven door een van de initiatiefnemers van Leeszaal West in Rotterdam, Joke van der Zwaard.

Programmaleider prof.dr. Arwin van Buuren “Wij willen wetenschappelijk onderzoek doen dat overheden en initiatieven daadwerkelijk vooruit helpt. Vandaar dat we hebben gezocht naar een manier om onze onderzoeksuitkomsten op een toegankelijke en aantrekkelijke manier te presenteren. Het magazine Initiatief is daar het mooie resultaat van”.

Over RePolis

Het onderzoeksprogramma RePolis bestudeert burgerinitiatieven vanuit een bestuurskundig oogpunt. Er wordt onderzocht hoe deze bijdragen aan het probleemoplossend vermogen van de samenleving en hoe overheden met de energieke samenleving omgaan. Het is een vergelijkend onderzoek tussen diverse domeinen binnen Nederland (zorg en welzijn, duurzaamheid, wijkontwikkeling en klimaatadaptatie) en tussen verschillende landen.

RePolis wordt gefinancierd door de Erasmus Universiteit Rotterdam en kent zowel een wetenschappelijke ambitie (het beter begrijpen van patronen en prestaties van zelforganisatie) als een maatschappelijke ambitie (het versterken van het organiserend vermogen in het publieke domein).

Meer informatie

En voor aanvraag papieren versie: Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, kooistra@essb.eur.nl 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen