Intrinsieke motivatie maakt gedragsinterventie door peer influencers succesvol

Mateus Campos Felipe

Het inzetten van peer influencers is de afgelopen jaren heel populair. Zelfs de overheid zet in de bestrijding van Covid-19 influencers in. Maar in hoeverre heeft je (online) sociale omgeving daadwerkelijk invloed op je gedrag? En wellicht het allerbelangrijkste, hoe motiveer je peer influencers om gewenst gedrag te promoten? Crystal Smit, onderdeel van het Movez Lab,  onderzocht voor haar promotietraject als communicatiewetenschappers hoe je jongeren kan helpen gezondere keuzes te maken met behulp van hun sociale omgeving. Ze keek hierbij specifiek naar hoe invloedrijke jongeren, peer influencers, hun omgeving kunnen beïnvloeden. De door haar ontworpen sociale netwerkinterventie Share H2O, is een effectieve manier om kinderen meer water te laten drinken in plaats van zoete drankjes. Het onderzoek van Crystal Smit naar deze interventie is vooruitstrevend, omdat voor het eerst is gekeken hoe je peer influencers intrinsiek kan motiveren om een bepaald gedrag te promoten. Een goede intrinsieke motivatie is belangrijk voor de succesvolle promotie van gewenst gedrag.

MyMovez project

Smit’s onderzoek naar sociale netwerkinterventies begon vijf jaar geleden op de Radboud Universiteit bij het project MyMovez: een levensstijlproject dat onderzoekt hoe je gezond gedrag kan stimuleren bij jongeren. Smit onderzocht met haar Share H2O interventie hoe je de invloed van peer influencers (leeftijdsgenoten) effectief kan inzetten om een soort gedrag, bijvoorbeeld meer water drinken, te bevorderen. Het onderzoek onderscheidt zich van veel andere onderzoeken op dit gebied legt Smit uit ‘Er is al veel onderzoek gedaan naar hoe je peer influencers kunt selecteren. Wat ik met mijn onderzoek specifiek wilde gaan uitzoeken is hoe je deze peer influencers op een goede manier motiveert om zelf ook echt het gewenste gedrag uit te voeren en te promoten.’

Belang intrinsieke motivatie

Het onderzoek van Smit draait om de intrinsieke motivatie van jongeren om water drinken te promoten. Smit: ‘Uit eerdere onderzoeken weten we dat mensen het meest gemotiveerd raken van intrinsieke motivatie. Om de intrinsieke motivatie bij deelnemers te ontwikkelen heb ik de zelfbeschikkingstheorie toegepast. Deze theorie legt uit dat peer influencers het gevoel moeten hebben van autonomie, competentie en verbondenheid.’ Deze drie factoren liet Smit terugkomen door een uur lang in gesprek te gaan met de kinderen, de peer influencers. Tijdens dit groepsgesprek werden fun facts gedeeld en mochten de peer influencers zelf bedenken waarom water drinken belangrijk is en hoe ze dat gedrag kunnen stimuleren bij leeftijdsgenootjes. ‘Hier kwamen verrassende antwoorden uit zoals dat het goed is voor je concentratie op school en dat je door kraanwater te drinken minder plastic afval genereerd, wat weer beter is voor de dieren en natuur. Nadat we een paar voorbeelden gaven over hoe je water drinken kan stimuleren kwamen de deelnemers zelf met leuke ideeën. Zo zijn ze een kan water op tafel gaan zetten bij het avondeten of stelde ze aan vrienden voor hun lege flesje te vullen. Sommige hebben er zelfs een challenge van gemaakt!’ vertelt Smit enthousiast.

Gebruik creativiteit influencers

Het creëren van intrinsieke motivatie door peer influencers te betrekken bij het proces is wat sociale netwerkinterventies echt succesvol maakt en wat niet vergeten moet worden in het proces. Smit's promotor prof. dr. Moniek Buijzen zei eerder dit jaar dat de overheidscampagne met influencers effectiever was geweest als er gebruik was gemaakt van hun eigen creativiteit en er middelen waren ingezet om dat te ondersteunen. Ook Smit kan dit bevestigen: ‘Om een campagne met influencers effectief te laten zijn is het van belang om vooraf met ze in gesprek te gaan en na te gaan waarom zij het zelf belangrijk vinden om zich aan de regels te houden of hoe je gewenst gedrag kan stimuleren. Uit mijn onderzoek blijkt dat het inspelen op de creativiteit en input van influencers hun intrinsieke motivatie verhoogt en kan bijdragen aan het succesvol beïnvloeden van gedrag in hun sociale omgeving. Ik hoop dat de intrinsieke motivatie en creativiteit van influencers in de toekomst een belangrijke rol gaat spelen bij dit soort gedragsinterventies.’

Lees het volledige onderzoek en de resultaten van het onderzoek.

Onderzoeker

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen