KNAW Early Career Award voor socioloog Jonathan Mijs

Socioloog dr. Jonathan Mijs heeft de KNAW Early Career Award gekregen voor zijn onderzoek naar het groeiend geloof in de meritocratie.

De KNAW reikt jaarlijks drie Early Career Awards uit in elk wetenschapsdomein aan onderzoekers die aan het begin van hun carrière staan en vernieuwende, originele onderzoeksideeën hebben.

Jonathan Mijs: "Ik ben zeer erkentelijk voor deze onderscheiding en aanmoediging van de KNAW. De prijs is een belangrijke ondersteuning voor mijn onderzoek naar de vraag waarom de groei van economische ongelijkheid gepaard gaat met een groeiend geloof in meritocratie. In mijn vergelijkende onderzoek zoek ik een antwoord door het analyseren van publieke denkbeelden over ongelijkheid in Nederland en de VS. Daarbij maak ik gebruik van een vernieuwende combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek (onder andere deliberatieve focusgroepen en survey-experimenten). Hiermee breng ik in kaart hoe mensen via het nieuws, internet en de sociale omgeving leren over ongelijkheid en wat maakt dat iemand van mening verandert."

Dr. Jonathan Mijs promoveerde in 2017 aan Harvard University en werkte vervolgens aan de London School of Economics en Harvard University. Sinds 2020 is hij verbonden aan de afdeling bestuurskunde en sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, eerst als Marie Curie Fellow en momenteel als postdoctoraal onderzoeker met een Veni beurs van de Nederlandse Wetenschappelijke Organisatie.

 

Onderzoeker
Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, 06 83676038, kooistra@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen