“Living labs kunnen de kloof tussen wetenschap en maatschappij echt verkleinen”

Interview met Lysanne te Brinke, Michelle Achterberg en Karlijn Hermans
Tropicana view
J. Van Rijn

Lysanne te Brinke, Michelle Achterberg en Karlijn Hermans zijn postdoctoraal onderzoekers bij het Erasmus SYNC lab. SYNC staat voor Society, Youth and Neuroscience connected. Voor hun onderzoek naar hoe jongeren opgroeien tot volwassen burgers in de samenleving, maken zij gebruik van een combinatie van verschillende meetmethodes zoals neuroimaging, surveys en recentelijk ook living labs.

Een living lab is een research-concept waarbij nieuwe innovatieve ideeën en concepten samen met maatschappelijke partners en burgers worden ontwikkeld en getest in levensechte situaties. Om het gebruik van living labs te stimuleren, organiseerden zij onlangs een Impact Dialogue, een gesprek met collega’s over impact. Michelle: “Het was een prachtige kans om te netwerken en mensen te ontmoeten die met dezelfde ‘tools’ maatschappelijke impact willen vergroten.”

Lysanne te Brinke
Lysanne te Brinke

Wat is dat nu eigenlijk, een living lab aanpak?

Lysanne: "Binnen een living lab wordt door verschillende partijen gezamenlijk gewerkt aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Voor ons als wetenschappers is een belangrijk uitganspunt hierbij dat er sprake is van co-creatie, waarbij burgers en maatschappelijke organisaties actief deelnemen aan het onderzoeks- en innovatieproces. Alle deelnemende individuen dragen hieraan bij vanuit hun eigen expertise en ervaring.”

En wat levert het op?

Michelle: “Ondanks dat de term ‘living lab’ breed is en er nog geen consensus is over een definitie, zie ik echt dat het de kloof tussen wetenschap en maatschappij kan verkleinen. Door maatschappelijke partners en burgers al vroeg in het wetenschappelijke proces te betrekken kunnen we beter nagaan wat precies leeft in de maatschappij en hoe wij wetenschappers met onze kennis en tools kunnen bijdragen.”

Lysanne: “De living lab aanpak heeft niet alleen voordelen voor ons als onderzoekers, maar ook voor de maatschappelijke partners en jongeren die we bij de aanpak betrekken. Dat vind ik ook een belangrijk gegeven. Uiteindelijk hoop ik dat we door deze aanpak het vertrouwen in de wetenschap kunnen vergroten door deelnemers te laten ervaren dat wetenschap van en voor iedereen is.”

Michelle Achterberg
Michelle Achterberg

Zijn living labs dé manier om maatschappelijke impact te maken?

Michelle: “Een living lab aanpak is geen heilige graal voor wetenschappelijke en maatschappelijke impact. Ik denk dat het goed is om dat te realiseren, maar in combinatie met andere tools, zoals vragenlijsten of neuroimaging, kan het je type onderzoek wel heel mooi verbreden. Hoe breder je je vraag kunt beantwoorden, hoe groter je impact is – zowel wetenschappelijk als maatschappelijk.”

Lysanne: “Ik zie een living lab aanpak ook vooral als een toevoeging aan de ‘toolkit’ van wetenschappers. Door verschillende onderzoeksinstrumenten te combineren, kunnen de beperkingen van de ene methode worden aangevuld met sterke punten uit een andere methode. Bijvoorbeeld door met een jongerenpanel te bespreken hoe bevindingen uit experimenteel onderzoek kunnen worden vertaald naar het dagelijks leven van jongeren.”

In oktober organiseerden jullie een Impact Dialogue om het gebruik van living labs te stimuleren en maatschappelijke impact te vergroten. Hoe pakte dat uit?

Michelle: “De impact dialoog was een mooie start voor het samenkomen van gelijkgestemde wetenschappers. Het is nooit makkelijk om buiten de gebaande paden te gaan en het helpt dan enorm om op elkaars expertise te kunnen leunen.”

Karlijn Hermans
Karlijn Hermans

Karlijn: “De helft van de deelnemers had geen ervaring met living labs. Dit geeft aan dat het animo voor deze aanpak groot is en dat het potentieel voor impact daarmee ook groter wordt. Daarnaast bleek dat er verschillende manieren zijn om met living labs te werken, dus hopelijk heeft dit laten zien dat deze aanpak niet specifiek geschikt is voor één discipline.”

Lysanne: “Ik merkte dat andere wetenschappers die de living lab aanpak, of onderdelen daaruit, toepassen deels tegen vergelijkbare problemen aanlopen. Zo kost het veel tijd om een breed netwerk van maatschappelijke partners op te bouwen en te onderhouden. Hier konden we concrete tips over uitwisselen.”

Zouden jullie andere collega’s aanraden om een Impact Dialogue te organiseren?

Karlijn: “Jazeker! Het was een hele mooie kans om verschillende onderzoekers, ook van buiten de EUR, met een gemeenschappelijk doel en interesse bij elkaar te brengen. Het is niet altijd gemakkelijk om elkaar te vinden, dus dan helpt deze serie impact dialogen enorm.”

Michelle: “Het is een prachtige kans om te netwerken en mensen te ontmoeten die met dezelfde ‘tools’ maatschappelijke impact willen vergroten. Ik heb tot nu toe meerdere impact dialogen gevolgd en ik vind ze altijd erg inspirerend. Het is een mooie manier om mijn visie te verbreden en mijzelf te ontwikkelen op het gebied van maatschappelijke impact.”

Onderzoeker
Onderzoeker
Meer informatie

Onderzoeker: Karlijn Hermans

De SYNC living lab aanpak: www.youngxperts.nl
Erasmus Impact Dialogues, kom meer te weten over deze reeks dialoogsessies op MyEUR.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen