Michelle Achterberg wint J.C. Ruigrokprijs voor Gedragswetenschappen

Michelle Muus

Op 7 juli krijgt ontwikkelingsneurowetenschapper dr. Michelle Achterberg, Erasmus Universiteit Rotterdam, de KHMW Ruigrok proefschriftprijs voor de Gedragswetenschappen’ uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem.

In haar proefschrift Nature, nurture in neural mechanism of social emotion regulation in childhood geeft Michelle Achterberg een uitgebreid overzicht van de onderliggende mechanismen van sociale emotieregulatie bij kinderen. De studies tonen aan dat de hersenen geneigd zijn te signaleren voor sociaal relevante informatie. Het onderzoek toonde aan dat het netwerk van sociale signalering reeds in de kindertijd aanwezig is, wat erop wijst dat dit een kernmechanisme zou kunnen zijn in de sociale sfeer.

Over Michelle Achterberg

Dr. Michelle Achterberg is Universitair Docent Child and Family studies bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Haar onderzoek gaat over de ontwikkeling van sociale competentie tijdens de kindertijd en adolescentie, en zij onderzoekt dit door verschillende methoden te integreren (d.w.z. neuroimaging, enquêtes, experimenten en co-creatie met belanghebbenden). Zij is voorzitter van de Healthy Start Young Board en hoopt daarbij een sterke gemeenschap van beginnende onderzoekers op te bouwen die samen de kloof tussen wetenschap en maatschappij kunnen overbruggen. Als het gaat om interdisciplinaire teamwetenschap geloof zij dat het geheel groter is dan de som der delen.

Over de KNMW Ruigrokprijs

De Johannes Cornelis Ruigrok Prijs is ingesteld door de J.C. Ruigrok Stichting als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar zijn gepromoveerd, ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de maatschappijwetenschappen. Dit jaar is de prijs toegekend aan gedragswetenschappen.

KNMW wil de wetenschap  bevorderen en een brug slaan tussen wetenschap en samenleving. Hiermee houdt de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen zich al sinds 1752 bezig.

Universitair Docent
Meer informatie

Marjolein Kooistra, communicatie ESSB, kooistra@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen