ODISSEI ondersteunt onderzoek naar opleidingsverschillen bij burgerinitiatieven

Waarom doen lager opgeleide burgers minder vaak mee met burgerinitiatieven? Vivian Visser, MSc, dr. Willem de Koster en
prof. dr. Jeroen van der Waal van het Departement Bestuurskunde en Sociologie hebben een ODISSEI beurs ontvangen om nieuwe data te verzamelen om deze vraag te beantwoorden. Daarbij zullen ze in het LISS panel een experiment uitvoeren.

 

Innovatief onderzoek
Burgerinitiatieven zijn de afgelopen jaren in aantal en belang toegenomen. Zij worden vaak geprezen vanwege hun democratische potentieel, maar er wordt ook gewaarschuwd voor een nieuwe maatschappelijke tweedeling. Lager opgeleide burgers doen namelijk minder vaak mee dan hoger opgeleiden. Visser, De Koster en Van der Waal zullen in een interdisciplinair onderzoek, op het snijvlak van Bestuurskunde en Sociologie, een nieuwe door hen ontwikkelde theorie toetsen om te verklaren waarom dit het geval is. Hun aan een vragenlijst gekoppeld experiment belooft niet alleen wetenschappelijk inzicht te bieden, maar kan ook praktische handvatten opleveren waarmee de participatiekloof kan worden verkleind.

Over het LISS panel
LISS staat voor Langlopende Internet Studies voor de Sociale wetenschappen. In het LISS panel zitten mensen uit alle lagen van de Nederlandse bevolking. Zij vullen via internet vragenlijsten in en werken zo mee aan deze onderzoeken. Het LISS panel bestaat uit ongeveer 5000 huishoudens, verspreid over heel Nederland. Huishoudens die kunnen meedoen aan het LISS panel worden door CentERdata en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitgekozen, zodat het panel een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking biedt.

Over ODISSEI
ODISSEI (Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovation) stelt sociale wetenschappers in staat om gebruik te maken van grootschalige, longitudinale datacollecties die verbonden zijn aan gegevens van het CBS. ODISSEI geeft wetenschappers van deelnemende organisaties (waaronder de EUR) de kans om nieuwe data te verzamelen via het LISS panel.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, 010 408 2135, kooistra@essb.eur.nl