Onderzoek naar impact cliënt suïcide op hulpverlener

Op dinsdag 10 september is het World Suicide Prevention Day  Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de preventie van suïcide en voor geestelijke gezondheidsproblemen in het algemeen. Meer aandacht voor suïcide is niet alleen belangrijk voor zij die zelf met suïcidale gedachten worstelen, maar ook voor familie, vrienden, collega’s én betrokken hulpverleners die na een suïcide(poging) met veel vragen achterblijven. Onder leiding van psycholoog dr. Ruth Van der Hallen wordt aan de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek gedaan naar de impact van cliënt suïcide op hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg.

Onderzoek naar de professionele en emotionele impact van cliënt suïcide op de betrokken hulpverlener (o.a., psychologen, psychiaters, verpleegkundigen, sociaal werkers) staat nog in de kinderschoenen. Wat maakt de ene hulpverlener kwetsbaarder dan andere hulpverlener? Hoe beïnvloedt iemands kijk op suïcide hoe hij of zij een cliënt suïcide ervaart? Is een ervaren hulpverlener net meer of minder kwetsbaar dan een hulpverlener die net het werkveld instapt en hoe zit dat met geslachtsverschillen? Welke hulp en ondersteuning is wenselijk bij de confrontatie met een suïcide van een cliënt?

Grote impact op hulpverlener
Ruim 40% van alle hulpverleners wordt minstens één keer in de loopbaan geconfronteerd met een cliënt die suïcide pleegt. Dit heeft duidelijke gevolgen voor de betrokken hulpverleners. Op professioneel vlak gaan vele hulpverleners twijfelen aan de eigen competentie. Vaak vormt de suïcide de aanleiding voor een andere aanpak qua professioneel handelen en is er sprake van overspannenheid of burn-out. Voor sommige hulpverlener vormt een cliënt suïcide de aanleiding om het werkveld te verlaten. Op emotioneel vlak ervaren vele hulpverleners, net als familie en vrienden van de overledene, gevoelens van schaamte, schuld, verdriet, boosheid, ongeloof of machteloosheid. Ruim 25% van alle hulpverleners die een cliënt suïcide meemaken, ervaren ernstige psychische problemen die aanhouden tot minstens een jaar na de suïcide.

Onderzoek naar ervaring, omstandigheden en coping
Onder leiding van dr. Ruth Van der Hallen is onderzoek opgestart naar de impact van cliënt suïcide op de betrokken hulpverlener. De onderzoekers kijken naar zowel de professionele als emotionele impact, zowel op korte termijn als op lange termijn. Zo onderzoeken zij de invloed van eerdere professionele of persoonlijke ervaring met suïcide, de door de hulpverlener typisch gehanteerde copingstijl en diens kijk op suïcide in het algemeen. Daarnaast wordt ook gekeken wat de specifieke omstandigheden van de cliënt suïcide waren en welke ondersteuning voor de hulpverlener ten tijde van de suïcide al dan niet wenselijk was. Met dit onderzoek willen de onderzoekers meer erkenning geven aan de impact die cliënt suïcide heeft op de betrokken hulpverleners. Daarbij de mogelijke gevolgen, zowel op professioneel als emotioneel vlak, trachten ter voorkomen of te beperken. Door het in kaart brengen van die factoren die de impact van cliënt suïcide blijken te bepalen, kan in de toekomst zowel de vorming als de ondersteuning van de hulpverlener worden verbeterd en zo ook de zorg voor cliënten met een suïcidale klacht.

Over Ruth Van der Hallen
Dr. Ruth Van der Hallen is werkzaam als universitair docent bij het Department Psychology, Education and Child Studies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij doet onderzoek naar persoonlijkheid, coping en trauma, in het bijzonder in het kader van de therapeutische relatie tussen cliënt en hulpverlener. Zij is gepromoveerd aan de KU Leuven. Ze heeft een postgraduaat diploma in de Psychoanalytische Psychotherapie (2016) en reeds jarenlange ervaring als praktiserend psycholoog.
 

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0900-0113 of https://www.113.nl/

 

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u terecht bij dr. Ruth Van der Hallen, e-mail: vanderhallen@essb.eur.nl.

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, 010 408 2135, kooistra@essb.eur.nl b.g.g. 010 4081216 | press@eur.nl