Oproep voordracht voor prof. Jacques van Doorn wisselleerstoel | NIAS Fellow

De prof. dr. Jacques van Doorn Leerstoel en het bijbehorende NIAS-KNAW Fellowship is in het leven geroepen ter ere van, en ter nagedachtenis aan, een van Nederlands voornaamste sociologen en grondlegger van de Sociologie-opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Professor Van Doorn was in 1963 de eerste decaan van het huidige Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). De prof. dr. Jacques van Doorn Leerstoel/ Van Doorn Fellowship is een samenwerking tussen het Departement Bestuurskunde en Sociologie van de EUR en het NIAS-KNAW.

Oproep voordracht prof. dr. Jacques van Doorn Leerstoel / Van Doorn Fellowship 
De leerstoel / fellowship is op voordracht en op uitnodiging.

Het accent bij de leerstoel / fellowship ligt op de bestudering van de relatie tussen maatschappelijke processen enerzijds en beleid en bestuur anderzijds. Van de bezetter van de leerstoel / fellowship wordt verwacht dat deze aansluiting kan vinden bij de stijl van wetenschap bedrijven van Van Doorn. Dat wil zeggen: een brede oriëntatie op en een sterk historische verankering van de bestudering van maatschappelijke, beleidsmatige en bestuurlijke vraagstukken. Bijvoorbeeld bij de door Van Doorn bestudeerde thema's: de relatie tussen modernisering, rationalisering en technocratie of de sociologische bestudering van de militaire organisatie en het gebruik van geweld.

Voorgaande en huidige leerstoelhouder/Fellow: prof.Mark Bovens (Univ. Utrecht, 2012), em.prof. Kees Schuyt (2013), prof. Evelyn Ruppert (Univ. of London, 2018) en prof. Bea Cantillon (Univ.Antwerpen, 2020) 

Profiel
De voorkeur gaat uit naar een vooraanstaande (internationale) sociale wetenschapper (liefst een socioloog of bestuurskundige) met zeer ruime theoretische en empirische ervaring op het vlak van maatschappelijke vraagstukken en de studie van beleid en bestuur. Alleen hoogleraren kunnen voor de voordracht in aanmerking komen.

De betrokkene kan gedurende een groot deel van de vijf maanden werken aan eigen onderzoek als Van Doorn Fellow en geeft daarnaast een beperkt aantal colleges, seminars, masterclasses, lezingen e.d. voor studenten, promovendi en medewerkers van de ESSB/EUR.
De bekleder houdt tijdens haar/zijn benoeming een publiekslezing, de Van Doornlezing.

Voordracht
De voordrachten met motivatiebrief kunnen worden gestuurd aan prof. Romke van der Veen, voorzitter curatorium,
E-mail: vanderveen@essb.eur.nl
Alleen voordrachten met motivatie worden door het curatorium in behandeling genomen.
Deadline voor voordracht: 15 april 2020

Aanstelling en standplaats
De aanstelling is afhankelijk van de beschikbaarheid in het 1e of 2e semester (voorkeur) van het academisch jaar 2021-2022 
De aanstelling geldt in principe voor de duur van vijf maanden
Standplaats: Amsterdam, NIAS-KNAW, met accommodatie in het Fellow House 

Curatorium
Het curatorium is als volgt samengesteld:

  • De voorzitter van Departement Bestuurskunde en Sociologie / EUR, thans prof. dr. Romke van der Veen;
  • De directeur van het NIAS-KNAW, thans prof. dr. Jan Willem Duyvendak;
  • De dean van de Erasmus Graduate School of Social Sciences and the Humanities, thans prof. dr. Liesbet van Zoonen

    Contactpersoon: Marjolein Kooistra | E-mail: kooistra@essb.eur.nl | Tel: 010 408 2135 | 06 83676038

 

Meer informatie

Meer informatie, attenderen of opvragen structuurrapport leerstoel

Prof. dr. Jacques van Doorn Leerstoel | NIAS Fellowship
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
Erasmus University Rotterdam
Mandeville Building T 15-19
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
E-mail: kooistra@essb.eur.nl 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen