Renske Keizer hoogleraar Familiesociologie

prof.dr. Renske Keizer

Socioloog dr. Renske Keizer is benoemd tot hoogleraar Familiesociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Keizer wil met haar leerstoel inzicht vergroten in de rol die familie speelt in het ontstaan en voortbestaan van sociale ongelijkheid. Zij ontving afgelopen jaren de Starting Grant van de European Research Council, en een VIDI- en een Veni-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Door demografische ontwikkelingen als de gestegen echtscheidingspercentages, gestegen arbeidsmarktparticipatie van vrouwen, homogamie en vergrijzing is er een hernieuwde wetenschappelijke belangstelling voor de rol van familie in het ontstaan en voortbestaan van sociale ongelijkheid.
Keizer gebruikt inzichten uit de sociologie, pedagogiek en ontwikkelingspsychologie om de rol van familie te onderzoeken  in het ontstaan en voortbestaan van sociale ongelijkheid.
Zij staat niet alleen stil staan bij de invloed van individuele familieleden, maar betrekt ook de invloed van nationale wetgeving en beleid op de rol van familie. 

 

Renske Keizer: ‘Een van de uitgangspunten bij de leerstoel is om met de inzichten over de rol van familie bij sociale ongelijkheid een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke literatuur en aan het maatschappelijk debat. ‘

Over Renske Keizer
Prof.dr. Renske Keizer (1983) is sinds 2010 verbonden aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences | Departement Bestuurskunde en Sociologie. Tot 2018 was zij ook bijzonder hoogleraar Vaderschap aan de Universiteit van Amsterdam.
Zij ontving in 2017 een Starting Grant van de European Research Council (ERC), en een VIDI van de NWO. Eerder ontving zij al een VENI van NWO. Keizer is lid van de Young Erasmus en EUR Fellow. In 2016 werd zij geselecteerd als een van de 25 meest talentvolle jonge wetenschappers aan alle Nederlandse en Vlaamse universiteiten. Haar onderzoek is gepubliceerd in toonaangevende vakbladen, waaronder Journal of Marriage and Family, Journal of Family Psychology, Population and Development Review, European Sociological Review, and European Journal of Population.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, T (010) 408 2135 | E kooistra@essb.eur.nl