Routekaart voor het gezamenlijk klimaatbestendig maken van de stad

Stedelijke klimaatadaptatie is een verantwoordelijkheid van publieke, maatschappelijke én private partijen en dit is te zien in het ontstaan van nieuwe netwerken. Bestuurskundigen van de Erasmus Universiteit Rotterdam analyseerden bij twee koplopers, Amsterdam Rainproof en Water Sensitive Rotterdam, wat de barrières en succesfactoren zijn met als doel te leren hoe hun aanpak algemeen toegepast kan worden. Uit de resultaten is een routekaart ontwikkeld die laat zien welke stappen overheden kunnen zetten om gezamenlijk met partijen de stad klimaatbestendig én mooier te maken.

Amsterdam Rainproof en Water Sensitive Rotterdam, opgezet door respectievelijk Waternet en de Gemeente Rotterdam, faciliteren grensoverschrijdend werken binnen nieuwe netwerken. Diverse partijen, zoals buurtinitiatieven, woningcorporaties, de tuinbranche en vastgoedontwikkelaars, naast de gemeente en waterschap, werken in deze netwerken over hun eigen grenzen heen en ontwikkelen daarom gezamenlijk ‘grensobjecten’. De twee grensobjecten Amsterdam Rainproof en Water Sensitive Rotterdam hebben een positief verhaal ontwikkeld waarbij water en klimaat als kans is neergezet. Ze ontwikkelden nieuwe praktijken in de haarvaten van de stad waarin elke druppel telt. De ‘vloeibare’ identiteit van Water Sensitive Rotterdam en Amsterdam Rainproof zorgt ervoor dat een breed scala aan publieke en private partijen aansluit. Dit maakt dat er voor publieke partijen veel winst valt te behalen om met nieuwe belanghebbenden samen te werken en maatregelen te kunnen realiseren op private grond.

Meer manoeuvreerruimte maar kan ook remmend werken

Door losgekoppeld te zijn van de overheid ontstaat manoeuvreerruimte om nieuwe samenwerkingen op te zoeken. Doorwerking binnen de overheid blijkt echter niet vanzelfsprekend te zijn. De principes en werkwijzen van de grensobjecten blijven nog sterk gekoppeld aan intrinsiek gemotiveerde deelnemers. De nieuwe werkwijzen passen daardoor niet altijd bij de al bestaande werkwijzen van de overheid, en het aanpassen hiervan is taai en vraagt om veel aandacht. Door de initiële aandacht voor het ontwikkelen van een eigen identiteit als grensobject los van de overheid, is het moeilijk om in een later stadium de banden aan te halen met dezelfde overheid.

Er is een routekaart gemaakt gebaseerd op de conclusie waarbij te zien is welke stappen overheden kunnen zetten om gezamenlijk met partijen de stad klimaatbestendig én mooier te maken. De routekaart wordt op 30 september 2020 met andere platforms uit heel Nederland besproken tijdens de slotbijeenkomst van dit onderzoek.

Over het onderzoek

Bestuurskundigen dr. Jannes Willems, dr. Jitske van Popering-Verkerk en Lucy van Eck van het Departement Bestuurskunde en Sociologie hebben het onderzoek uitgevoerd.
Het onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma VerDuS SURF dat (mede)gefinancierd is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, 06 83676038 kooistra@essb.eur.nl