Semiha Denktaş nieuwe Chief Diversity Officer

Het College van Bestuur heeft prof. dr. Semiha Denktaş per 1 oktober 2018 benoemd tot nieuwe Chief Diversity Officer (CDO) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij gaat het voortouw nemen in het bevorderen van diversiteit en inclusie. Denktaş volgt prof. dr. Hanneke Takkenberg op, die de functie van CDO sinds 2015 vervulde.

De Chief Diversity Officer stimuleert diversiteit en inclusie in de organisatie, het onderzoek en het onderwijs van de Erasmus Universiteit. Met haar academische achtergrond en bevlogenheid is Denktas volgens rector magnificus prof. dr. Rutger Engels uitstekend in staat om invulling te geven aan deze belangrijke functie. In haar wetenschappelijke werk staan ongelijkheid, kwetsbare groepen en het veranderen van gedrag centraal.

Rector magnificus Rutger Engels: “Diversiteit en inclusie zijn belangrijke thema's voor onze universiteit. De afgelopen jaren zijn er onder leiding van Hanneke Takkenberg belangrijke doelen bereikt, zoals meer bewustwording voor diversiteit en de benoeming van Diversity Officers bij de faculteiten. Er is nog veel werk te doen. Ik wil daar graag samen met Semiha Denktaş en het Diversity en Inclusion Office de schouders onder zetten.”

'We hebben we de verantwoordelijkheid om kritisch na te denken over de normen die we willen stellen'

Semiha Denktaş, Chief Diversity Officer

Semiha Denktaş: “Diversiteit & Inclusie zijn niet alleen een kwestie van universiteiten. Als academische gemeenschap hebben we wel de verantwoordelijkheid om kritisch na te denken over de normen die we willen stellen, om heel duidelijk te zijn over de waarden die we hoog houden, en om de kwestie van diversiteit en inclusiviteit voorop te stellen in het publieke discours.”

Over Semiha Denktaş
Prof. dr. Semiha Denktaş (Istanbul, 1973) studeerde Klinische & Gezondheids Psychologie aan de Univeristeit Utrecht en Integration & Migration Studies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze promoveerde op het onderwerp de gezondheid en gezondheidszorg gebruik van oudere eerste generatie migranten in Nederland.

Denktas was in 2013 betrokken bij de start van het Erasmus University College waar ze tot 1 september 2018 hoofd van de afdeling Social & Behavioural Sciences was. Vanaf 1 september 2018 leidt ze de Behavioural Change pijler aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Rotterdam (ESSB). Ze heeft veel ervaring met grootschalige multidisciplinaire onderzoeksprogramma's. In 2017 richtte ze samen met de Gemeente Rotterdam de Behavioural Insights Group Rotterdam en HEALTHY’R op. Onder haar leiding wordt veel onderzoek uitgevoerd in Rotterdam naar gedragsverandering, onder andere gedragsstudies ter bevordering van een betere mentale en fysieke gezondheid met speciale aandacht voor ongelijkheid en kwetsbare groepen.

Denktaş is bestuurslid van Female Academics Moving toward Equity (FAME) van de Erasmus Universiteit Rotterdam, gericht op de participatie en empowerment van vrouwen in alle academische rangen. Ze maakt ook deel uit van het bestuurslid van de Coalitie Rotterdammers voor Mekaar, dat een belangrijke rol speelt bij het benoemen, versterken en verbinden van bestaande krachten en initiatieven in de stad rondom sociale cohesie.

Klik hier voor meer informatie over Diversiteit & Inclusie.

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen