Sociaal Werker van het Jaar Redouan el Khayari: “Een mens is mens in relatie tot anderen: dat maakt sociologie fascinerend”

Spark Interview
Foto van Redouan in Haagse Hogeschool voor Spark Interview
Rick Keus

Als Redouan El Khayari afstudeert bij de opleiding Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, heeft hij al een lange en bijzondere schoolloopbaan achter de rug. Van praktijkonderwijs komt hij via het vmbo en mbo op het hbo terecht, waar hij cum laude afstudeert bij de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. En nu is hij sociaal werker in de regio Haaglanden en docent/onderzoeker binnen de faculteit Social Work en Education van de Haagse Hogeschool. Dit voorjaar werd Redouan verkozen tot Sociaal Werker van het Jaar 2022.

In het uitvoerend werk en als docent voor toekomstige sociaal werkers verbindt Redouan graag wetenschap en praktijk. Redouan: “Ik kijk vanuit de sociologie met een wetenschappelijke blik naar maatschappelijke vraagstukken. Je kunt een mens niet begrijpen door alleen naar het individu te kijken. Een mens is mens in relatie tot anderen. Dat maakt sociologie voor mij zo fascinerend. Ik ga soms letterlijk voor de hogeschool op de trap zitten om te kijken naar hoe al die studenten zich bewegen.”

Inclusief onderwijs

Als docent wil Redouan studenten inspireren en motiveren. Welke impact onderwijs in je leven kan hebben heeft hij zelf ervaren. Zowel in positieve als in negatieve zin. “Er was bij mij een fase waarin het onderwijs mij kapot maakte en een fase waarin ik kon komen tot wie ik ben”, vertelt Redouan. “Als telkens benadrukt wordt dat je afwijkt van ‘het normaal’, bijvoorbeeld omdat je ADHD hebt of linkshandig bent of een lage citoscore hebt, dan heeft dat een negatief effect op een kind. Om die reden had ik zelf als kind weinig sociaal contact. Ik trok me terug en dacht ‘de wereld begrijpt mij niet en ik begrijp de wereld niet’. Tot ik ging studeren. Mijn tijd op de hbo en de universiteit hielp mij in het vinden van mezelf. Ik heb daar vaardigheden geleerd om volop mee te kunnen doen. Dat houd ik mij telkens weer voor nu ik zelf voor de klas sta: ik wil ál mijn studenten erbij houden. Ik ga voor inclusief onderwijs waarin we zonder aannames vragen leren stellen en antwoorden vinden. Om zo met elkaar kennis te vergaren voor een mooie toekomst.”

Rol sociologie bij maatschappelijke problemen

Een toekomst waarin we oplossingen moeten vinden voor maatschappelijke thema’s als jeugdzorg, woningmarkt en vluchtelingenopvang. Naast statistische gegevens en bestuurskundige modellen pleit Redouan voor menselijkheid en maatwerk in de aanpak van deze maatschappelijke problemen. “Tijdens de pandemie was onze samenleving behoorlijk verdeeld. Volgens mij kan het dan helpen om niet alleen naar cijfers te kijken, maar ook naar het gedrag van groepen mensen in hun maatschappelijke context.” Redouan vindt dat sociologie een belangrijke rol heeft in het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen. “Vanuit de wetenschap kan sociologie kleur aan cijfers geven.” Een sociologische benadering is volgens Redouan ook de sleutel tot het aanpakken van maatschappelijke problemen die in zijn eigen vakgebied spelen. “Ik ervaar als sociaal werker na 15 jaar keihard werken nog steeds dezelfde problemen in mijn wijk. Problemen die blijven bestaan omdat veel plannen vertrekken vanuit individualistisch micro-perspectief. Dat moet echt anders. Als hulpvragers structureel na een aantal maanden weer terugvallen in hun oude situatie, dan vraagt dat om een macro-aanpak. Dat houdt in dat je even afstand neemt en vanuit sociologisch perspectief ontdekt wat er achter dit probleem zit.”

Lunchen bij het Koninklijk Huis

Dat Redouan graag vanuit zijn vakgebied een bijdrage levert aan de maatschappij is niet onopgemerkt gebleven. Na afloop van het interview meldt Redouan dat hij is gebeld door het Koningshuis met de uitnodiging om er te komen lunchen. “Dat is nou participatie, sociale cohesie, verbinding, inclusie...” Redouan besluit dankbaar: “Het werk dat ik nu mag doen en de erkenning die ik ervaar, daar heeft de EUR een gigantisch aandeel in gehad.”

Meer informatie

Dit interview maakt onderdeel uit van Spark. Met deze interviews willen we aandacht geven aan de positieve impact die het onderwijs en onderzoek van de facuteit hebben op de samenleving. De verhalen in Spark geven een inkijkje in waar ESSB-studenten, alumni, medewerkers en onderzoekers warm van worden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen