Socioloog Professor Pearl Dykstra gekozen als lid van het bestuur van de International Science Council

Socioloog prof. Pearl Dykstra van de Erasmus Universiteit Rotterdam is gekozen als lid van het eerste bestuur van de International Science Council (ICS).

Het ICS is ontstaan uit de fusie van de International Council for Sciences (ICSU) en de International Social Science Council (ISSC). Een tienkoppig bestuur werd gekozen uit 53 genomineerden, waartoe prof. Pearl Dykstra behoorde. Dykstra woonde de eerste jaarvergadering bij als kandidaat van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). 

Pearl Dykstra was tot twee jaar geleden vice-voorzitter KNAW en is professor Empirical Sociology bij het departement Bestuurskunde en Sociologie. Dykstra is tevens vice-voorzitter van de High Level Group van wetenschappers die het Cabinet of European Commissioners adviseert

Het ISC is een niet-gouvernementele organisatie met een lidmaatschap van meer dan 180 internationale wetenschappelijke instellingen. De missie van het ISC is om "op te treden als de wereldwijde stem voor de wetenschap" en "de wetenschap te promoten als een wereldwijd publiek goed". Het ISC maakt internationale onderzoekscoördinatie mogelijk om effectiever bij te dragen aan belangrijke vraagstukken binnen het internationale publieke domein. 

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, kooistra@essb.eur.nl 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen