Thuis voelen op Rotterdam Zuid voor alle sociale groepen vraagt investeringen

Rotterdam Zuid

Om Rotterdam Zuid meer een thuis te maken voor alle sociale groepen, zowel diverse middengroepen als meer kwetsbare bewoners, is het doorzetten van het verfraaien, vergroenen en (blijven) schoonhouden van de buitenruimte essentieel. Nu wordt het vertrouwd maken met je plek en een binding aan te gaan op Zuid nog te veel belemmerd door zwerfafval, een ‘ongezellige’ sfeer en een te masculiene openbare ruimte. Dit blijkt uit het diepgaande onderzoek van socioloog dr. Wenda Doff in opdracht van de gemeente Rotterdam en de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken.

Rotterdam Zuid heeft het afgelopen decennium een meer gemengde bevolking gekregen door het toegenomen aandeel middengroepen, mede door het mengingsbeleid van de gemeente en woningcorporaties. Wenda Doff onderzocht hoe verschillende sociale groepen op Zuid gebruik maken van de openbare ruimte en met elkaar samenleven. Hoe gebruiken al die verschillende sociale groepen Rotterdam Zuid en hoe leven ze met elkaar samen? Doff heeft in dit onderzoek naar de ‘geleefde stad’ aan de hand van narratieve kaarten (tekeningen met verhalen) van verschillende categorieën bewoners het gebruik van de openbare ruimte, denk daarbij aan parken, pleinen, straten etc., en voorzieningen zoals winkels en buurtcentra, in kaart gebracht. Het onderzoek levert kennis op voor de nog op te stellen toekomstvisie voor Rotterdam Zuid als uitwerking van de Omgevingsvisie.

Belemmeringen ‘thuis-maken’ Rotterdam Zuid

Belangrijke uitkomst is dat ook de kapitaalkrachtige groepen bewoners georiënteerd zijn op Zuid.  Zo hebben ze interesse in lokale winkels en voorzieningen en willen ze hun eigen plek vinden in de eigen buurten op Zuid. Het ‘thuis-maken’ wordt voor hen nu nog wel te veel belemmerd door zwerfafval, een ‘ongezellige’ sfeer en een te masculiene openbare ruimte, dat wil zeggen groepen mannen waarvan overlast wordt ervaren, en ontbrekende voorzieningen zoals restaurantjes.

Kapitaalarmere groepen zijn vooral gebaat bij voorzieningen zoals winkels en ontmoetingsplekken dichtbij. De verschraling en soms beperkte toegankelijkheid van het voorzieningenaanbod moet daarom worden gekeerd.

Investeren in netwerken en openbare ruimte

De leuze van de toekomstige visie voor Rotterdam Zuid “veranderen maar toch jezelf blijven”, impliceert dat de mensen die er nu zijn het moeten doen. Doff laat zien dat misschien niet iedereen mee kan doen, of wil, maar zij laat ook zien dat er genoeg bewoners op Zuid zijn die zich voor de buurt willen inzetten. Als deze bewoners meer betrokken worden bij wat er in de buurt gebeurt en meer zelf mogen bepalen (eigenaarschap), komt er veel inzet voor terug. Netwerken bestaan namelijk wel op Zuid en dat brengt veel kracht concludeert Doff. 

Download rapport 

Gedeelde ruimte op Zuid 

Hoe verschillende sociale groepen de stad gebruiken, beleven en waarderen. 

door dr. Wenda Doff en dr. Erik Snel
Uitgave: Kenniswerkplaats Leefbare Wijken, april 2022 

Onderzoeker
Dr. Wenda Doff
Website
Onderzoeker
Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties Kenniswerkplaatsen, 06 83676038, kooistra@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen