Unilever Research prijs voor psycholoog Sarina Verwijmeren

Psycholoog Sarina Verwijmeren van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de Unilever Research Prijs 2020 gewonnen voor haar onderzoek naar de invloed van het speels inrichten van werk- en sporttaken op een piek van concentratie en plezier (flow) bij repetitieve en monotone taken. Zij deed haar onderzoek tijdens de COVID-19 crisis.

Werk is een belangrijke bron van betekenis in het leven van veel mensen, maar wat als werk een repetitieve of juist complexe bezigheid is? In haar onderzoek stelt Verwijmeren dat het speels inrichten van taken een belangrijke drijfveer is voor het volledig opgaan in taken. Mensen kunnen hun taken op eigen initiatief speelser maken, waardoor ze makkelijker in een staat van complete concentratie terecht komen. Dit leidt er vervolgens toe dat men beter presteert en meer betekenis ervaart. Haar onderzoek heeft ze uitgevoerd op terrein van werk, Playful Work Design, én van sport, Playful Sport Design.

Uit het onderzoek blijkt dat het individuen helpt om taken op een speelsere manier te organiseren omdat ze hierdoor makkelijker in een flow terecht komen. Hierdoor wordt stress vermeden en voelt men zich goed tijdens het werk en het sporten. Opvallend is dat personen die regelmatig piekeren over COVID-19 veel kunnen hebben aan het speelser maken van taken. Deze groep heeft er vooral veel baat bij om taken leuker te maken, door bijvoorbeeld fantasie, humor of creativiteit te gebruiken. Taken kunnen ook speelser gemaakt worden door het creëren van een denkbeeldige competitie met jezelf, bijvoorbeeld door een tijdslimiet aan te houden en persoonlijke records te verbreken.

Hoewel spelen tijdens het uitvoeren van taken vaak wordt gezien als iets wat contraproductief is, blijkt uit dit onderzoek dat speels gedrag juist prestatie en welzijn ten goede kan komen. Het speels ontwerpen van taken is dan ook een goedkope en toegankelijke manier om jezelf een boost te geven tijdens het werken en sporten. Deze bevindingen worden momenteel gebruikt om nieuwe trainingen voor medewerkers en sporters te ontwikkelen. Zeker nu in de tijd dat mensen door COVID-19 veel thuis moeten werken, kan dit een bruikbare interventie zijn.

Over Sarina Verwijmeren

Sarina Verwijmeren is met een 9 gemiddeld afgestudeerd bij het masterprogramma Arbeids- en Organisatiepsychologie op de scriptie “Playful Work and Sports Design: A Game Changer?”, onder begeleiding van prof. dr. Arnold Bakker. Zij werkt nu als onderzoeksmedewerker bij Human Resources en bij Erasmus School of Accounting and Assurance, beide bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ondertussen werkt ze samen met prof. dr. Arnold Bakker en dr. Juriena de Vries aan een uitbreiding van haar onderzoek naar Playful Sport Design.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, 06 83676038, kooistra@essb.eur.nl