Veerkracht vergroten van Rotterdamse kinderen. Dat doen we samen!

De wijk waarin kinderen opgroeien heeft invloed op hun welzijn, ontwikkeling en kansen gedurende hun leven. In die wijk zitten immers potentiële hulpbronnen die bijdragen aan de veerkracht van kinderen. In het CORNER project slaan kinderen, buurtbewoners, welzijnsorganisaties, de gemeente en onderzoekers, de handen ineen. Zij gaan samen op zoek naar wat in de Rotterdamse wijken Bospolder-Tussendijken, Rubroek en Reyeroord, veerkracht van kinderen versterkt en wat er misschien nog mist. Het project is opgezet door De Verbindingskamer, het DIRMI-instituut, Erasmus Universiteit Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Hogeschool Utrecht, Team Toekomst, TUDelft, Veldacademie, en het Wijkbedrijf de Middellander.

Veerkracht bij kinderen is belangrijk. Het is het vermogen om je aan te passen aan, of om te gaan met, moeilijke situaties en omstandigheden. De focus ligt in dit project op systemische veerkracht en niet op individuele veerkracht. De veerkracht van kinderen wordt namelijk medebepaald door hun leefomgeving zoals bijvoorbeeld de wijk. Momenteel weten we nog te weinig over hoe verschillende hulpbronnen in de eigen wijk van kinderen een rol spelen in hun ontwikkeling. Dit is belangrijk. Als we weten welke hulpbronnen dit zijn, kunnen we ze actief inzetten om de veerkracht van kinderen in de toekomst te versterken. Het CORNER project zal onderzoeken uit welke sociale, fysieke en institutionele hulpbronnen in de wijk kinderen veerkracht putten, hoe deze hulpbronnen op elkaar inwerken, en hoe we deze hulpbronnen kunnen versterken.

Bestaande hulpbronnen versterken

Het project gaat eerst uitzoeken welke hulpbronnen in de wijk al bijdragen aan de veerkracht van kinderen. Verschillende aanpakken, van het tekenen van plekken in de wijk waar mensen graag komen tot het ondersteunen van kinderen die elkaar interviewen, brengen in kaart welke hulpbronnen er al zijn in de wijk. Vervolgens gaan we dan aan de slag om die bestaande hulpbronnen in de wijk verder te versterken. Dit project sluit aan bij initiatieven die al lopen. Het doel is dat het project in de toekomst voortgezet wordt door bewoners en welzijnsorganisaties en uiteindelijk dat alle kinderen in de Rotterdamse wijken gezond, gelukkig, en kansrijk kunnen opgroeien

Niet over maar met kinderen

Dr. Joyce Weeland, projectleider en onderzoeker bij de afdeling Jeugd en Gezin van de Erasmus Universiteit, vertelt “Vertegenwoordigers van alle belanghebbende partijen, waaronder buurtbewoners zelf, zijn in dit project medeontwerpers van de onderzoeksmethoden en innovaties in dit project. Belangrijk is dat daar ook kinderen in meedoen. In onderzoek, beleid en praktijk praten we doorgaans over kinderen in plaats van met kinderen. Dat willen we met dit project anders doen. Kinderen zijn immers de expert op het gebied van hun eigen leven. Kinderen kunnen bijvoorbeeld als mede-onderzoekers hun eigen buren interviewen over de wijk en meedenken over oplossingen om bepaalde dingen in de wijk beter te maken”.

Over het project

Het consortiumproject CORNER (Collaborative Research on Neighborhood Resilience enablers: Promoting children’s wellbeing by unraveling local ingredients for resilience) wordt gefinancierd door ZonMw binnen het programma “Complexiteit omarmen en veerkracht versterken”. Hierin werken gezondheids- en sociale wetenschappers samen met experts op het gebied van complexiteitsbenaderingen. Het consortium bestaat uit de Verbindingskamer, het DIRMI-instituut, Erasmus Universiteit Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Hogeschool Utrecht, Team Toekomst, TUDelft, Veldacademie, en het Wijkbedrijf de Middellander.

Onderzoeker
Meer informatie

Marjolein Kooistra, communicatie ESSB | 06 83676038 | kooistra@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen