Vier migratie-hoogleraren dubbel benoemd in Leiden-Delft-Erasmus verband

Vier hoogleraren gespecialiseerd in migratie worden benoemd tot Leiden-Delft-Erasmus-hoogleraar: prof.dr.ir. Thea Hilhorst (Institute of Social Studies) en prof.dr. Peter Scholten (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences) (beiden Erasmus Universiteit Rotterdam) en prof.dr. Marlou Schrover en prof.dr. Olaf van Vliet (beiden Universiteit Leiden) krijgen ieder een tweede benoeming op een andere universiteit in Leiden-Delft-Erasmus-verband. 

Allen zijn verbonden aan het Leiden-Delft-Erasmus Centre Governance of Migration and Diversity. De vier hoogleraren worden officieel ‘dubbel benoemd’ tijdens de Leiden-Delft-Erasmus lustrum-bijeenkomst op 26 oktober op de Rotterdamse campus Woudestein.

In het LDE Centre Governance of Migration and Diversity werken onderzoekers van alle drie de LDE Universiteiten samen aan onderzoek naar de bestuurlijke aspecten van migratie en diversiteit, vanuit een multidisciplinair perspectief. 

Zo is Marlou Schrover bij het centrum betrokken vanuit het Instituut Geschiedenis, Faculteit Geesteswetenschappen in Leiden. Zij wordt nu benoemd bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. 

Ook econoom Olaf van Vliet, werkzaam bij zowel de afdeling Economie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid als aan het Instituut Bestuurskunde van de Faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden, wordt bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences benoemd.

Spinozaprijswinnaar Thea Hilhorst brengt haar kennis van ontwikkelingssamenwerking in vanuit het International Institute of Social Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam, en wordt nu tevens benoemd bij de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden.

Peter Scholten ten slotte leidt het centrum vanuit de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences en wordt benoemd aan de Faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden. 

Over het ontstaan van het Leiden-Delft-Erasmus Centre Governance of Migration and Diversity zegt Peter Scholten: 

“We zijn in 2019 gestart omdat we de behoefte zagen aan multidisciplinair en interdisciplinair onderzoek. In de afgelopen jaren heeft het centrum een indrukwekkende acht professoren in geschiedenis, stadsstudies, openbaar bestuur, economie, humanitaire studies en media gehuisvest in alle drie de universiteiten. We zijn trots op het robuuste netwerk van aangesloten onderzoekers, jonge postdocs en studenten binnen ons Governance of Migration and Diversity Master-programma - waar het centrum vandaan komt. Deze dubbele benoemingen zien wij als de volgende stap in onze groei.’

Prof. dr. Wim van den Doel, dean van Leiden-Delft-Erasmus Universities over het maatschappelijk belang en de unieke aanpak van dit centrum:

‘Migratie en diversiteit zijn heel actuele thema’s en bij uitstek onderwerpen die in de gezamenlijkheid van verschillende vakgebieden moet worden beschouwd. Zo vraagt de actualiteit ook om een beschouwende blik. Wat leren we van vroegere tijden? Maar ook wat in de toekomst belangrijke migratiestromen zijn, hoe dit steden, samenlevingen en economieën verandert en wat de effectiviteit van beleidsmaatregelen is, wordt het beste in teamverband geanalyseerd. Ik ben daarom erg blij met de dubbelbenoemingen van deze vier hoogleraren van het LDE Centre Governance of Migration and Diversity.’ 

Kom 26 oktober naar het Leiden-Delft-Erasmus lustrum event waar naast de dubbelbenoemingen ook 10 jaar LDE-samenwerking feestelijk wordt gevierd. U bent van harte welkom vanaf 15.30 in het Erasmus Paviljoen, Campus Woudestein. Graag aanmelden via deze link.

LDE dubbelbenoemingen

Meer informatie

Contactpersoon:
Katja Hoiting LDE k.hoiting@tudelft.nl en 06-49943775

of 

Marjolein Kooistra, ESSB communications, kooistra@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen