Vooruitgang in integratie van Rotterdamse statushouders

Statushouders in Rotterdam maken goede vooruitgang in hun integratieproces. Ten opzichte van ruim een jaar eerder, scoren zij in 2019 beter op de beheersing van de Nederlandse taal, zijn zij vaker zelfredzaam en aan het werk en voelen ze zich meer thuis in Nederland. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Stappen vooruit’ van sociologen van de Erasmus Universiteit Rotterdam in opdracht van Stichting de Verre Bergen.

Het onderzoek naar de integratie en vooruitgang van Rotterdamse statushouders is gedaan in opdracht van stichting De Verre Bergen. Naast huisvesting aan Syrische vluchtelingen biedt de stichting intensieve begeleiding met het leren van de taal en het vinden van werk. De onderzoekers hebben gebruik gemaakt van unieke gegevens over de beginjaren van statushouders in Rotterdam. Voor het onderzoek werden 1004 statushouders tweemaal bevraagd over hun integratie in Nederland. De eerste keer in   de zomer van 2017/begin 2018. De tweede keer in de zomer van 2019. Hiervan namen ruim een derde van respondenten deel aan het intensieve integratieprogramma van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR). Het gaat om statushouders die na 1 januari 2016 een status hebben gekregen en tussen 2016 en 2018 in Rotterdam zijn komen wonen.

Enkele bevindingen op een rij met betrekking tot verschillen tussen 2017/2018 en 2019

Verbetering in taal en zelfredzaamheid

Nederlandse taalbeheersing is sterk verbeterd. Gaven statushouders zichzelf in 2017/2018 nog een 3,2, in 2019 is dit een 5,1. Verder is de zelfredzaamheid fors toegenomen. Onder zelfredzaamheid verstaan we het zelfstandig regelen van financiële zaken, het invullen van formulieren en het maken van medische afspraken.

Vorderingen op de arbeidsmarkt

Over de onderzochte tijd is het aandeel mensen dat werkt toegenomen, al blijft dit met 18% laag (was 4% bij de eerste meting). Hier is Rotterdam niet uniek: ook in landelijk onderzoek zien we een lage arbeidsparticipatie bij statushouders die nog maar kort in Nederland zijn. Ruim een derde van de statushouders doet in 2019 minstens eens per week vrijwilligerswerk, ten opzichte van ruim een tiende in de eerste meting.

Statushouders voelen zich steeds vaker Rotterdammer

De statushouders zijn zich in de onderzochte periode sterker Nederlander en Rotterdammer gaan voelen. In 2017/2018 voelde 33% zich (heel) sterk Nederlander, in 2019 45%. In 2017/2018 voelde 44% en in 2019 63% zich (heel) sterk Rotterdammer. De mate van contact met Nederlanders is in de onderzochte jaren nauwelijks veranderd. De eenzaamheid is afgenomen, maar komt niettemin nog steeds vaak voor. Statushouders geven gemiddeld een dikke 8 voor hun leven in Nederland.

Over Stichting De Verre Bergen

Stichting De Verre Bergen wil Rotterdam beter en sterker maken. Dat doet zij door sociaal maatschappelijke programma’s te bedenken, te steunen, te ontwikkelen, uit te voeren, continu te verbeteren en te onderzoeken op maatschappelijk rendement en de kennis hierover te delen.

Over Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR)

SNTR wil 200 Syrische gezinnen met een verblijfsvergunning een nieuw thuis in Rotterdam bieden. Zo snel mogelijk meedoen met de Nederlandse samenleving is het doel.

Downloaden

Het EUR Bridge rapport Stappen vooruit: Veranderingen in integratie van Rotterdamse statushouders tussen 2017/2018 en 2019| Jolien Klok, Meta van der Linden, Jaco Dagevos
Het EUR Bridge project staat onder leiding van prof. dr. Jaco Dagevos, Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. De reeds verschenen rapporten zijn hier te downloaden.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, 06 83676038 kooistra@essb.eur.nl