Waarom het niet erg is als sommige nudges niet werken

James Baldwin

De Behavioural Insights Group Rotterdam (BIG’R), een samenwerking tussen de EUR en de Gemeente Rotterdam, heeft getest of nudges kunnen bijdragen om informatieveiligheid bij de gemeente te verhogen. Nudges zijn kleine aanpassingen in iemands omgeving of een situatie die irrelevant lijken maar toch het gedrag van mensen kunnen beïnvloeden. Een voorbeeld van een nudge is als een supermarkt groenten en fruit op ooghoogte presenteert in plaats van op een minder zichtbare plek. Hoewel de nudges bij de gemeente niet het gewenste effect hebben gehad, levert het onderzoek waardevolle inzichten op.

De gemeente Rotterdam verplicht medewerkers om op bepaalde plekken hun keycord met hun medewerkerspas zichtbaar om hun nek te dragen. Zo valt het meteen op als er mensen rondlopen die niet bevoegd zijn. De gemeente merkte dat ongeveer de helft van de medewerkers hun keycord niet droegen en schakelde de hulp van BIG’R in. Onderzoekers van BIG’R, waaronder gedragswetenschapper Malte Dewies, bedachten twee nudges en testten daarvan de effectiviteit.

Sticker voor groter bewustzijn

De eerste nudge die de onderzoekers testte was een sticker met de tekst ‘je hebt je pasje nu al in de hand, doe hem gelijk om’. Deze sticker werd geplakt bij ingangen en printers omdat medewerkers hun pasje gebruiken om deuren te openen en te printen. Mensen hebben vaak de behoefte om taken die ze ooit begonnen zijn af te ronden. Deze sticker moest hen daarom overtuigen hun pasje, die ze toch al in hun hand hadden, om hun nek te doen.

Spiegel herinnert aan sociale norm

De tweede nudges waren spiegels met daarop een levensgrootte sticker van de keycord. Wanneer medewerkers voor de spiegels stonden leek het erop alsof ze de keycord droegen – ook droegen ze hem feitelijk niet. De spiegels met stickers waren een ludieke herinnering om de keycord om te doen. Tegelijkertijd zorgden de spiegels ervoor dat mensen zich bewuster werden van sociale normen.

Nudges beschouwt als betuttelend

Na zes weken onderzoek, bleek dat beide nudges geen effect hadden op het dragen van een keycord. Sommige medewerkers reageerden zelfs negatief omdat ze de nudges ervaarden als betuttelend of onnodig. Toch waren juist deze negatieve reacties heel waardevol voor het onderzoek.

‘Uit ons onderzoek blijkt dat medewerkers die negatief waren over de nudges ook vaker negatief waren over het keycordbeleid. Voor hen waren de nudges geen zachte duwtjes in de rug maar werden ze vermoedelijk gezien als strenge herinneringen aan een beleid waar ze het niet mee eens waren. Dit onderzoek onderstreept dus dat nudges mensen niet zo maar manipuleren maar dat ze nog steeds in staat zijn om eigen keuzes te maken’ aldus Malte Dewies. Tot nu toe werd er in de wetenschap vooral gespeculeerd over negatieve reacties op nudges maar werd er weinig onderzoek naar gedaan in de praktijk. Het onderzoek van BIG’R verklaart waarom nudges soms geen gedragsverandering teweegbrengen en waarom mensen er negatief op kunnen reageren.  Ook Cass Sunstein, één van de grondleggers van nudging, twitterde dat de inzichten uit dit onderzoek waardevol zijn voor de gedragswetenschap

Lees de resultaten van dit onderzoek.

Onderzoeker

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen