Will Tiemeijer benoemd op leerstoel Gedragswetenschappen en Beleid

winter

De laatste jaren hebben politiek en beleid steeds meer aandacht voor gedragswetenschappen, omdat deze kunnen helpen bij aanpak van maatschappelijke problemen die samenhangen met gedrag, zoals stijgende zorgkosten of klimaatverandering. Prof.dr. Will Tiemeijer zal op de nieuwe bijzondere leerstoel ‘Gedragswetenschappen en Beleid’ zich richten op de toenemende verbinding tussen gedragswetenschappen en vraagstukken van overheid (government) en sturing (governance). Doel is een bijdrage te leveren aan volgende stappen in deze verbinding. Professor Tiemeijer is benoemd bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences vanwege het Erasmus Trustfonds.

 

Gedrag en beleid

Beleidsmakers roepen steeds vaker de hulp in van gedragswetenschappers. De achterliggende gedachte is dat veel actuele maatschappelijke problemen, bijvoorbeeld klimaatverandering, stijgende zorgkosten of de schuldproblematiek, vereisen dat mensen hun gedrag veranderen. Vaak is het echter mogelijk noch wenselijk deze verandering te bewerkstelligen via de traditionele sturingsinstrumenten, zoals wettelijke geboden en verboden. Het blijkt dat de inzet psychologische en gedragseconomische kennis kan leiden tot nieuwe en interessante aanpakken om mensen te verleiden tot ander gedrag.

Doel van de leerstoel is een bijdrage te leveren aan volgende stappen in de verbinding tussen gedragswetenschappen en vraagstukken van government en governance.  Tiemeijer zal onder meer  onderzoek doen naar de (mogelijke) rol van gedragswetenschappen in de beleidsvoorbereidende fase, en naar de (mogelijke) betekenis van gedragswetenschappen voor vraagstukken van government en governance, voorbij het terrein van gedragsbeïnvloeding. Tot nog toe beperkt de toenadering tussen gedragswetenschap en beleid zich echter tot de beleidsuitvoerende fase en tot het doel van gedragsbeïnvloeding. In potentie is de bijdrage die deze wetenschappen kunnen leveren aan politiek en beleid echter veel groter. Veel maatschappelijke problemen – bijvoorbeeld nieuwe ongelijkheden of uitingen van maatschappelijke onvrede - kunnen niet werkelijk worden begrepen als niet tevens het gedragswetenschappelijk perspectief erbij wordt betrokken. De leerstoel zal zich vooral richten op deze bredere rol van gedragswetenschappen, inclusief de normatieve vragen die zich daarbij aandienen.

Internationale trend

De toenadering tussen gedragswetenschappen en beleid is allerminst beperkt tot Nederland. Het is een wereldwijd fenomeen dat ook steeds meer wetenschappelijke aandacht krijgt. Er worden regelmatig wetenschappelijke conferenties over gehouden, er zijn nieuwe peer-reviewed journals opgericht specifiek gewijd aan dit onderwerp, en de Bestuurskunde kent sinds kort de sub-discipline ‘Behavioral Public Administration’. De leerstoel is ondergebracht bij het Department of Public Administration and Sociology (DPAS).

Over Will Tiemeijer

Prof.dr. Will Tiemeijer is in 2006 Cum Laude gepromoveerd bij de Universiteit van Tilburg. Voor zijn proefschrift heeft hij de Van Poelje Jaarprijs gekregen. Hij heeft bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in diverse communicatie- en onderzoeksfuncties gewerkt. Sinds 2007 is hij senior-onderzoeker bij de Wetenschappelijker Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Daar was hij (mede)verantwoordelijk voor een reeks van invloedrijke publicaties over de relevantie van gedragswetenschappen voor politiek en beleid, waaronder de WRR-rapporten ‘De menselijke beslisser’, ‘Met kennis van gedrag beleid maken’ en ‘Weten is nog geen doen’. Tijdens het jaar 2016-2017 was hij tevens als Fellow verbonden aan het Center for Advanced Studies of the Behavioral Sciences (CASBS) van Stanford University.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, communicatie ESSB, 010 408 2135, kooistra@essb.eur.nl

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen