ODISSEI Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations

Bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) is het landelijke consortium ODISSEI Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations) gevestigd. ODISSEI is een consortium van 34 Nederlandse wetenschappelijke organisaties waaronder faculteiten, planbureaus en onafhankelijke onderzoeksinstituten. Het consortium ontwikkelt een duurzame wetenschappelijke infrastructuur voor de sociale wetenschappen in Nederland. Wetenschappelijk directeur is prof. dr. Pearl Dykstra , hoogleraar Empirische Sociologie bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. ESSB is penvoerder van ODISSEI.

Actueel: 30 april 2020 ontving ODISSEI een grote investering uit de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuren

Toegang dataverzamelingen

Toegang dataverzamelingen ODISSEI ondersteunt het Nederlandse veldwerk van de Europese studies SHARE (The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) en ESS (European Social Survey). Daarnaast verleent ODISSEI subsidies voor eigen dataverzamelingen via het LISS-panel (Longitudinal Internet studies for the Social Sciences). Via ODISSEI krijgen onderzoekers in de sociale wetenschappen toegang tot deze en andere grootschalige en langlopende dataverzamelingen die gekoppeld zijn aan CBS-registraties.

Discipline-overstijgend onderzoek

Het virtuele netwerk maakt het mogelijk om nieuwe, discipline-overstijgende onderzoeksvragen te beantwoorden en bestaande vragen op een nieuwe manier te onderzoeken. Via de koppeling van data van het Nederlands Tweelingen Register aan CBS-gegevens over verhuizingen, werd bijvoorbeeld zichtbaar dat het hogere aantal mensen met schizofrenie in steden niet komt door kenmerken van de grote stad, maar doordat mensen met aanleg voor schizofrene naar de grote stad verhuizen.

Supercomputer

ODISSEI verzamelt en brengt nieuwe data samen waardoor integraal onderzoek naar complexe vraagstukken mogelijk wordt. Een van de faciliteiten hiervoor is de zogenaamde ODISSEI Secure Supercomputer (OSSC); een gesloten omgeving op de Cartesius supercomputer van SURFsara, waar sociale wetenschappers hun data kunnen verrijken met die van het CBS en tegelijkertijd gebruik kunnen maken van een buitengewoon groot rekenvermogen.

Lees meer over de samenwerking met CBS oa. vanwege de supercomputer in interview met prof.dr. Pearl Dykstra (okt 2020)

Aansluiting met strategisch plan van ESSB ‘Meeting the Future Society’

De mogelijkheden die ODISSEI biedt sluiten naadloos aan bij de vier pijlers uit de strategie van ESSB 'Meeting the Future Socieity': Global Social Challenges, Organisational Dynamics in a Digital Society, Vital Cities and Citizens, en Behavioural Change. De pijlers richten zich op complexe vraagstukken in de (toekomstige) samenleving die interdisciplinair onderzoek vereisen, en dat is precies waar ODISSEI biedt.

 

Meer informatie

Projectmanager ODISSEI:  Lucas van der Meer, e-mail: info@odissei-data.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen