Governance in transitie

Outreach
 • Onderzoeksrapport

  ‘Tussen traditie en transitie’

  'Reisverslag' hoe ambtenaren actief bezig zijn met transities in de wijk Reyeroord. Reyeroord+ behoort tot de kopgroep van ‘anders werken’ in wijk en organisatie. Ze past in een bredere trend in overheidsland om burgerbetrokkenheid te stimuleren en nieuwe sturingsstijlen te ontwikkelen. Ze is een belangrijk, spannend en misschien ook wel controversieel experiment, waarvan de uitkomst onzeker is en de weg er naartoe steeds moet worden gezocht.

   

 • Onderzoeksrapport

  ‘Over de boeg van een akkoord’

  Evaluatie van het proces rond de totstandkoming van het Rotterdams Klimaatakkoord.

 • Onderzoeksrapport

  ‘Getrouwtrek zonder bestek’

  Onderzoek dat het beleidsproces van 2013 tot 2020 volgt bij het herontwerp van het doelgroepenvervoer in Rotterdam.

 • Onderzoeksrapport

  ‘Op afstand maar toch verbonden’

  Geeft overzicht van de samenwerkingsrelaties van de gemeente Rotterdam door de juridische vormgeving en rol te belichten.

 • Onderzoeksrapport

  ‘Doelen voor doeners’

  Rapport over de potentie, kansen en belemmeringen  van de Sustainable Development Goals (SDG's) bij  degemeente Rotterdam. Het rapport is op te vragen bij GOVLAB010 -team.

   

 • Webinar

  'Design en Complexiteit'

  In dit webinar worden door middel van twee dubbelinterviews de kunst van het erkennen van complexiteit en de potentie van design om met complexiteit om te gaan verkend.

 • Webinar

  'Sturen in tijden van corona'

  Tijdens dit webinar wordt er nagedacht over de vraag “Wat kunnen we leren van deze crisis en hoe kunnen we de stad Rotterdam veerkrachtiger maken?”

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen