Ines Haddoudi

Het is onwijs interessant om meer te leren over vraagstukken waar de meeste grote steden mee te maken hebben. Hoe groter de stad(sbevolking), hoe meer inwoners van elkaar kunnen verschillen.

Ines Haddoudi

Alumna Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid

Na 19 jaar in het ‘rustige’ Maastricht te hebben gewoond, was ik klaar om het ouderlijk huis in te ruilen voor een avontuur in de Randstad. Rotterdam trok me – van de vier grote steden – vanaf het eerste bezoek het meest aan. Het moderne, diverse en dynamische karakter van de havenstad maakt Rotterdam een uitdagende case voor stadssociologen. En juist het contrast tussen Maastricht en Rotterdam maakte mij nog nieuwsgieriger.

Mijn vooropleiding sociologie heeft mij in brede zin geleerd om analytischer en scherper om me heen te kijken. Niets is vanzelfsprekend, overal vallen mechanismen, oorzaken en gevolgen bij te bedenken. Klein- en grootschalig. Mijn Marokkaanse achtergrond, en de twee leefwerelden waar ik tussenin ben opgegroeid, heeft mij anders doen laten kijken naar concepten als identiteit en ongelijkheid. Tijdens mijn bachelor was ik daarom ook het meest geïnteresseerd naar vraagstukken omtrent migratie en de kracht en kwalen van een multiculturele samenleving.

Voor mij was de keuze voor de master Grootstedelijke vraagstukken & Beleid daarom al gauw gemaakt. Inmiddels zit ik in mijn scriptiefase, waarbij ik onderzoek doe naar opgroeien in Rotterdam-Zuid – een gebied waar veel grootstedelijke problematiek te herkennen valt. De master Grootstedelijke vraagstukken & Beleid levert verschillende inzichten en perspectieven omtrent fenomenen die er kunnen spelen in een ‘grote stad’. Grote steden zijn op tal vlakken van elkaar te onderscheiden. Maar het is onwijs interessant om meer te leren over vraagstukken waar de meeste grote steden mee te maken hebben. Hoe groter de stad(sbevolking), hoe meer inwoners van elkaar kunnen verschillen. Op het vlak van etniciteit, maar ook op het gebied van economische klasse, of andere kapitaalvormen. 

Tijdens de master leer je van alles over de grote stad. Op sociaal-, economisch- en beleidsgebied, in zowel een Nederlandse als een internationale context. Met variërende leerstof over segregatie in de hyperghetto’s van Chicago en de Franse Banlieues. Maar ook de opkomst van de stad, waarbij je kunt denken aan thema’s als modernisering en digitalisering, van Hong Kong tot aan Berlijn. De wetenschappelijke stof wisselt daarnaast af met interessante beleidsstukken van de Wetenschappelijke Raad van de Regering (WRR) of de Gemeente Rotterdam, waardoor je tevens inzicht krijgt hoe er beleidsmatig wordt ingespeeld op de dynamiek die de grote stad typeert.

Last but not least proberen de docenten minstens een ‘excursie’ in de stad te organiseren. In mijn jaar is dit georganiseerd in Bospolder-Tussendijken. Een wijk in Rotterdam-West waar de afgelopen tijd veel is veranderd. We kregen de gelegenheid om met verschillende professionals in de wijk in gesprek te gaan. Waardoor je als student een concreter, praktischer beeld krijg van wat er in zo’n wijk speelt. En voor welke uitdagingen de gemeente Rotterdam en andere stakeholders staan.

Een hele hoop kennis en ervaring verder, hoop ik binnenkort klaar te zijn voor een mooie uitdaging op de arbeidsmarkt. Voor mijn gevoel kan ik heel veel interessante kanten op, omdat de stad Rotterdam met haar innovatieve en inclusieve karakter zo veel te bieden heeft. En daar ben ik mij door deze master nog meer bewust van geworden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen