Romina de Lima

Aan het begin van het eerste vak van de opleiding gaf de docent aan dat hij hoopte dat aan het einde van het programma alle studenten elkaar zouden kennen. Door de kleinschaligheid van de opleiding en het werken aan de hand van groepsopdrachten is dat zeker gelukt.

Romina de Lima

Alumna Onderwijswetenschappen

Het beeld van grote collegezalen met honderden studenten zou niet verder af kunnen liggen van de werkelijkheid van onderwijswetenschappen aan de Erasmus Universiteit. In het collegejaar waarin ik dit masterprogramma volgde, bestond de opleiding uit ongeveer dertig studenten, de avondstudenten niet meegerekend. Aan het begin van het eerste vak van de opleiding gaf de docent aan dat hij hoopte dat aan het einde van het programma alle studenten elkaar zouden kennen. Door de kleinschaligheid van de opleiding en het werken aan de hand van groepsopdrachten is dat zeker gelukt.

Als student onderwijswetenschappen weet je dat docenten heel belangrijk zijn en over de kwaliteit van onze docenten ben ik erg te spreken. Alle docenten doen onderzoek in het veld van onderwijswetenschappen of gerelateerde disciplines. Dit is niet alleen merkbaar aan de inhoud van de opleiding, maar dit wordt ook duidelijk door hoe de opleiding is vormgegeven. Wetenschappelijke kennis over leren en onderwijs hebben de docenten weten te vertalen naar een samenhangend, uitdagend en relevant masterprogramma. Door middel van regelmatige evaluaties wordt continu gewerkt aan de verbetering van de opleiding.

Het vertalen van onderzoek naar praktische toepassingen wordt overigens ook van studenten verwacht. Het is immers de bedoeling dat wij na afronding van de opleiding zullen bijdragen aan verbeteringen binnen het onderwijs en met alleen theoretische kennis wordt dat lastig. Hoe we geleerd hebben om theorie in de praktijk toe te passen? Bijvoorbeeld door het uitvoeren van een opdracht waarvoor we wetenschappelijke literatuur moesten verwerken in een adviesrapport. Als studenten moesten we advies geven om zo een bijdrage te leveren aan het oplossen van een probleem in het onderwijs. Ook moesten we een keer een plan maken voor het succesvol implementeren van een onderwijsinnovatie en het werken daarmee. Ik werkte aan het gebruik van digitale simulaties in het onderwijs aan geneeskundestudenten.

Overigens: het belangrijkste onderdeel om aan praktische vaardigheden te werken is natuurlijk de stage aan het einde van het jaar.

Kortom, dit is een opleiding die je echt klaarstoomt voor situaties die je later in je werk tegen kunt komen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen