Sandra van Thiel

Dit masterprogramma staat in sterke verbinding met de praktijk: je leert dus niet alleen over hoe publieke organisaties maar past die kennis ook meteen toe in de praktijk.

Prof. dr. Sandra van Thiel

Coördinator Publiek Management

Dit masterprogramma is uniek in Nederland vanwege haar sterke focus op strategie, financiën en adviesverlening alsook haar balans tussen de theorie en praktijk van management & organisatie. Het uitgangspunt van het programma is dat goede managers niet alleen over, maar zeker ook met mensen kunnen spreken die in de bestuurlijke praktijk en in het realiseren van beleid het verschil maken. Zoals financiële experts, afdelingshoofden, professionals, politici en burgers. Kennisverwerving over de relatie tussen politiek en bestuur, en tussen overheid en samenleving, gaat gepaard met de ontwikkeling van een concreet toepasbaar handelingsperspectief op basis van managementinzichten.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen