Libby van Dalen

Deze master sprak mij aan vanwege de hoge maatschappelijke relevantie en mijn liefde voor de stad Rotterdam.

Libby van Dalen

Alumna masterprogramma Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid

Het programma bestaat voor een groot deel uit hoofdvakken die een directe verbinding hebben met Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid. Deze vakken vond ik stuk voor stuk geweldig. Hier leerde ik stedelijke  processen (‘urban processses’) zoals gentrificatie en segregatie beter te begrijpen. Daarnaast leerde ik hoe de ghettos en suburbs zijn ontstaan in Amerikaanse steden, wat de rol is van steden in dit tijdperk van globalisering en op welke manieren city marketing plaatsvindt. De onderwerpen die aan bod kwamen, zag ik direct terug in de ‘echte’ wereld als ik van college naar huis fietste. Dat maakte het nog leuker.

Naast de hoofdvakken had ik voldoende ruimte in het programma om zelf keuzevakken te selecteren die goed bij mijn interesses pasten. Deze vakken waren een waardevolle toevoeging, omdat ze ervoor zorgden dat ik een breder sociologisch perspectief heb ontwikkeld op onderwerpen zoals klimaatverandering, big data, Zwarte Piet en het gebruik van drones. Tijdens de scriptie had ik de mogelijkheid om mij echt te verdiepen in een thema wat mij intrigeerde. De duidelijke structuur en wekelijkse deadlines hebben ervoor gezorgd dat ik geen vertraging opliep en gemotiveerd bleef.

Deze master heeft mijn blik op de wereld veranderd. Ik woon zelf in Rotterdam en kijk nu op een hele andere manier naar de stad. Ik zie de stad niet meer als een vanzelfsprekend of neutraal fenomeen, maar als iets wat tot stand is gekomen uit machtsstrijden die continu gaande zijn en die de stad voortdurend vormgeven. Bij alles wat ik zie vraag ik me af: welke belangen worden hier vertegenwoordigd? Wie gaat hiervoor de prijs betalen? Deze kritische blik maakt de wereld niet persé mooier, maar wel interessanter. Door alert te zijn op onderdrukking en ongelijkheid kun je dergelijke zaken veranderen. Dat is uiteindelijk mijn persoonlijke doel.

Studeren aan de Erasmus Universiteit is een verrijking geweest. Ik heb me enorm intellectueel gestimuleerd gevoeld. Dat had ik nog niet eerder in mijn leven zo ervaren. De inhoud van de vakken en de voorgeschreven literatuur droegen hier aan bij. De colleges en werkgroepen werden gegeven door inspirerende en toegewijde onderwijzers. Ik heb me tijdens de master echt ondersteund gevoeld door mijn docenten; ik kon altijd bij ze terecht met vragen. En dat allemaal op een fijne, bruisende campus die volop in ontwikkeling is.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen