Papers Alumni CSR

Het Executive Program Corporate Social Responsibility biedt, bij deelname aan minimaal twee modules, de mogelijkheid om een paper te schrijven. Veelal een vertaalslag van de theorie naar de eigen praktijk. Dit kan bijvoorbeeld een stakeholdersanalyse, een vertaalslag van een richtlijn of een business case voor de eigen organisatie zijn. Hieronder enkele openbaar beschikbare voorbeelden van een dergelijke paper. 

 • Anne Manschot afstudeerpaper CSR

  'Can a picture say more than a thousand words?' - Anne Manschot

  Beyond auditing: the future of social audits. Werknemers in verre productielanden hebben geen baat bij sociale audits. Toch zijn deze controles bedoeld om na te gaan of de werkomstandigheden in fabrieken in orde zijn. Volgens Anne Manschot moeten westerse opdrachtgevers realistische doelen formuleren zodat er samen gewerkt kan worden aan veilige werkplekken. (Foto door Anne Manschot).

 • 'Hoe en in hoeverre kan een maatschapelijke impact benchmark gemeenten helpen om met meer maatschappelijke impact in te kopen?' - Marleen Kuyt

  Marleen Kuyt onderzoekt in haar paper het inkoopbeleid van gemeenten en of het mogelijk is om met meer maatschappelijke impact in te kopen door middle van een benchmark. Dit benchmark zou moeten leiden tot een optimalisatie van de inkoop voor de gemeenten en en tot een incentive voor ondernemers om hun maatschappelijke impact te vergroten.

 • 'Connecting true stories for true impact' - Machteld Ooijens

  In deze paper is onderzocht of ‘storytelling’ een toegevoegde waarde heeft voor bedrijven die willen werken aan hun duurzaamheid. Bedrijven kunnen door verhalen van andere bedrijven de bereikte impact in hun waardeketen zo beter begrijpen en hun eigen verhaal in een meer samenhangende manier naar hun klanten communiceren.

 • 'Verankering van Corporate Social Responsibility' - Remco Neumann

  Havenbedrijf Rotterdam N.V.

  Corporate Social Responsibility gaat een steeds grote rol spelen binnen bedrijven. Maar hoe ziet de governance van CSR eruit bij bedrijven anno 2015? Zou een corporate CSR-manager hier een rol in moeten spelen en zo ja, welke rol dan? Dat zijn kwesties die in deze paper aan bod komen

 • 'What makes an offshore oil & gas project 'sustainable'?' - Frank Boelsma

  Dana Petroleum B.V.

  Frank Boelsma kijkt in zijn paper wat de kwesties zijn binnen zijn bedrijf Dana Petroleum met betrekking tot duurzaamheid. Hoe kan Dana Petroleum het beste indiceren in hoeverre hun projecten duurzaam zijn? En welke methodologie is het beste geschikt voor de huidige processen en systemen binnen Dana Petroleum.

 • 'Maatschappelijke verslaggeving in het stedelijk OV' - Virgil Grot

  RET

  In deze paper wordt onderzocht in hoeverre het wenselijk is dat een stedelijk openbaarvervoerbedrijf overgaat tot rapporteren conform de GRI G4-standaard. Er wordt ingegaan op wat deze GRI G4-standaard inhoudt, wat het kan toevoegen en hoe het rapporteren nu gaat.

 • 'Decent work in een internationale context' - Ester van der Sterre

  Overal in de wereld zijn er mensen die werken onder verschrikkelijke werkomstandigheden. In deze paper wordt gekeken welke (internationale) richtlijnen kunnen bijdragen aan ‘decent work’, oftewel fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, arbeidsnormen en mensenrechten.

 • 'Oud is in!' - Rolf Mol

  UWV

  Rolf Mol doet onderzoek naar de mythen rond de oudere werknemer en de waardering van senioriteit. Er wordt gekeken naar het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), een organisatie van zo’n 20.000 werknemers waarvan bijna de helft 50 jaar of ouder is.

 •  'De bankierseed: een effectief instrument?' - Wouter van Aggelen

  Sinds de financiele crisis van 2008 is de maatschappelijke druk op banken enorm toegenomen. In deze paper is onderzocht of de bankierseed, in de door de sector beoogde opzet, een effectief instrument kan zijn dat bovendien kan bijdragen aan herstel van vertrouwen.