Testimonials

Wie kan u beter een indruk geven van het Executive Program CSR dan de deelnemers zelf? Hieronder enkele alumni van het Executive Program CSR aan het woord:

 • Karin Maatje
  Senior projectleider
  Provincie Flevoland

"De opleiding CSR heeft mijn denkraam over duurzaamheid verbreed. Ik heb handvatten gekregen om te analyseren waar je de meeste impact kunt maken in je werk. Het schrijven van mijn paper over biodiversiteit op bedrijventerreinen vond ik een hele klus, zo naast mijn werk, maar wel één van de hoogtepunten van de opleiding. Het heeft mij een heel nieuw netwerk opgeleverd en het is fijn dat je een begeleider krijgt om je te helpen. We trekken nu nog samen op om de bevindingen van m’n onderzoek verder te verspreiden!"

N.B. Papers van alumni van het Executive Program CSR waaronder die van Karin vindt u hier.

 • Remco Neumann
  Programmamanager CSR
  Havenbedrijf Rotterdam N.V

"Mijn deelname aan het Executive Program CSR heb ik als een verrijking ervaren. Het programma was interessant, relevant, inspirerend, boeiend  en afwisselend. Ik heb er veel gepassioneerde personen leren kennen die al langer in het CSR-werkveld actief zijn. Ik was zelf ook al enkele jaren bezig om vanuit geïntegreerde verslaggeving meer gestalte te geven aan CSR binnen het Havenbedrijf Rotterdam. Mede dankzij het CSR-programma heb ik mij gekwalificeerd voor een nieuwe functie als programmamanager CSR binnen het bedrijf. Vanuit deze nieuwe functie mag ik het breder gaan oppakken. Een uitdaging waar ik heel erg blij mee ben!"

 • Marjolein Breed
  Programmamanager MVO
  AEGON Nederland

“Er wordt heel veel moeite gestoken door de opleiding en de organisatie om de mensen bij elkaar te houden. Ik heb me niet gerealiseerd dat je ook gelijk in een nieuw netwerk terecht komt. Dat je ook na de opleiding voor allerlei inhoudelijke bijeenkomsten wordt uitgenodigd. Ik was daardoor positief verrast.”

 • Thon de Blok
  Director internal audit (AUD)
  Akzo Nobel N.V.

“Mijn paper ‘We are In Control over our Values.’ schrijven was een leerzaam proces. Ik heb de gelegenheid gehad om een onderzoek binnen  onze eigen organisatie  te doen: Is de informatie die we rondom  CSR opnemen  in ons jaarverslag  betrouwbaar? Voor het onderzoek heb ik het nieuwe COSO model (in control framework), als meetlat gebruikt. De paper wordt nu gebruikt om de aanbevelingen in concrete acties om te zetten.” 

 • Maarten van Renssen
  Senior environmental and social advisor
  Investment and Mission Review
  Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.

“We hebben bij ons bedrijf nu een nieuwe strategie ontwikkeld voor de komende vier jaar en we hebben nu sustainability in het hart van onze strategie gezet, met de doelstelling: de impact verdubbelen en de footprint halveren. In de discussie rond de strategievernieuwing heb ik door het volgen van het Executive Program CSR een belangrijke bijdrage kunnen leveren.”

 • Juliane Eykelhoff
  Sustainability & CSR manager
  Sime Darby Unimills B.V.

“Het Executive Program CSR gaf mij meer handvaten om een breed scala aan vraagstelling op CSR gebied aan te pakken. Zeker omdat je een algemeen (theoretisch) kader krijgt aangereikt waardoor je elk probleem tot een oplossing kan brengen. Je hebt na de opleiding meer structuur om ook aan anderen met veel enthousiasme CSR op een zekere wijze over te brengen. Je biedt daadwerkelijk oplossingen die een bijdrage leveren, i.p.v. één wat minder veel zeggend ding te doen.” 

 • Jaap Erkelens
  Corporate social responsibility consultant
  Royal Haskoning DHV

“Het Executive Program CSR heb ik met een paper over het onderwerp ‘ Responsible Sourcing’ afgerond. Hierin kwamen diverse vraagstukken aan de orde:  Hoe krijgen we een gecertificeerde duurzame palmolie in de keten tot stand? Hoe krijgen we de supply chain actors zo ver dat zij een traceerbare supplychain als onderdeel van de CSR strategie gaan zien? Ik heb dit onderzoek gekoppeld aan een ‘ small holder project’ (kleine boeren). Duurzame palmolie zal altijd een prijsopslag kennen maar het onevenredige deel veroorzaakt door inefficiënte factoren in supply chain moeten geëlimineerd worden. De overige prijsopslag dient voornamelijk geïnvesteerd te worden in het begin van de keten bij de duurzame productie zodat het nu niche product gecertificeerde duurzame palmolie een commodity kan worden.” 

“Mijn paper ging over textielrecycling  optimalisatie. Doorgaans gaat de retail over elke drie maanden wat nieuws in de rekken. Als je vooraf nadenkt over hoe kledingstukken in elkaar zitten dan kan het later gerecycled worden: innemen, laten versnipperen en opnieuw spinnen voor een nieuw kledingstuk. Gewoon allemaal in Europa, naast de deur dus. Als keten heb je dan traffic in je winkel, je hebt goedkope grondstoffen maar je laat ook zien dat je verantwoord bezig bent.”

“Met de opleiding CSR  zocht ik de breedte van het onderwerp dus van human resources, politiek, tot energie en  ecologie. De opleiding biedt naast volledige breedte ook diepte.”

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen