Collecties

Algemene collectie UB

De bibliotheek heeft een uitgebreide collectie (online) boeken en tijdschriften op ieder vakgebied dat aan de EUR wordt gedoceerd. 

Uitgangspunt voor het aanschafbeleid is de wetenschappelijke relevantie voor de eigen instelling, afhankelijk van de onderzoeksactiviteiten en onderwijsprogramma's binnen de faculteiten. Daarnaast speelt landelijke afstemming tussen universiteits- en andere bibliotheken een rol.

Bijzondere collecties UB

Op de volgende pagina’s vind je informatie over onze bijzondere collecties:

De publicaties uit deze collecties zijn niet uitleenbaar (behalve de Collectie Patiëntervaringen), maar wel ter inzage. Lees meer over het aanvragen en raadplegen van publicaties uit de bijzondere collecties

Academisch Erfgoed Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit wil het materiaal over haar geschiedenis graag delen. Via deze website nemen wij je mee in de geschiedenis van de universiteit. Je vindt hier informatie over onze historische objecten en documenten. Daaronder zijn bijvoorbeeld de verzameling portretten van toonaangevende hoogleraren en de omvangrijke collectie penningen. De website zal geleidelijk worden uitgebreid met meer informatie over de collecties.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen