Bijzondere Onderzoekscollecties

Image of an opened book

De bibliotheek ondersteunt onderzoek met specifieke collecties en content en werkt samen met onderzoekers om dergelijke collecties toegankelijk te maken voor verder onderzoek. Via digitalisering worden collecties met behulp van tekst & data mining verder ontsloten en kunnen onderzoeksvragen met nieuwe tools beantwoord worden. 

De Historisch Didactische Collectie (HDC) en de Collectie Patiëntervaringen worden structureel aangevuld met relevant materiaal en vormen typische voorbeelden van onderzoekscollecties, waarbij de bibliotheek nauw samenwerkt met onderzoekers. 

Historisch Didactische Collectie

Een unieke collectie gewijd aan het geschiedenisonderwijs in Nederland en Europa.

Klaslokaal van vroeger

Collectie Patiëntervaringen

Boeken met ervaringsverhalen van patiënten en hun naasten over leven met een aandoening.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen