Bijzondere onderzoekscollecties

Working together in the University Library

Historisch Didactische Collectie

Een unieke collectie gewijd aan het geschiedenisonderwijs in Nederland en Europa.

Book covers from HDC collection

Collectie Patiëntervaringsverhalen

Boeken met ervaringsverhalen van patiënten en hun naasten over leven met een aandoening.

De bibliotheek ondersteunt onderzoek met specifieke collecties en content en werkt samen met onderzoekers om dergelijke collecties toegankelijk te maken voor verder onderzoek. Via digitalisering worden collecties met behulp van tekst & data mining verder ontsloten en kunnen onderzoeksvragen met nieuwe tools beantwoord worden. 

De Historisch Didactische Collectie (HDC) en de Collectie Patiëntervaringsverhalen worden structureel aangevuld met relevant materiaal en vormen typische voorbeelden van onderzoekscollecties, waarbij de bibliotheek nauw samenwerkt met onderzoekers. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen