Collecties Academisch Erfgoed

Portrettenwand vrouwelijke hoogleraren

Wat is het academisch erfgoed van de EUR?

In 1913 werd de Nederlandsche Handels-Hoogeschool opgericht. Dit markeert het begin van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De geschiedenis van meer dan honderd jaar is vastgelegd in vele bewaard gebleven foto’s, voorwerpen en documenten. We rekenen dit materiaal tot het academisch erfgoed. Het academisch erfgoed vormt het geheugen van de instelling en vertelt het verhaal van de geschiedenis en de ontwikkeling van de universiteit.

De Erasmus Universiteit wil het materiaal over haar geschiedenis graag delen. Via deze website nemen wij je mee in de geschiedenis van de universiteit. Je vindt hier informatie over onze historische objecten en documenten. Daaronder zijn bijvoorbeeld de verzameling portretten van toonaangevende hoogleraren en de omvangrijke collectie penningen. De website zal geleidelijk worden uitgebreid met meer informatie over de collecties.

Tot het academisch erfgoed van de Erasmus Universiteit Rotterdam behoort alles wat door academisch handelen tot stand is gebracht en voor het nageslacht wordt bewaard. Ons erfgoed bestaat uit objecten en documenten die voortkomen uit de praktijk van onderwijs en onderzoek aan de universiteit of die de geschiedenis van de universiteit - en voorgangers- documenteren en illustreren. Het erfgoed vormt het geheugen van de instelling en vertelt het verhaal van de geschiedenis en ontwikkeling van de universiteit.

Het merendeel van het academisch erfgoed betreft objecten en documenten die de geschiedenis van de universiteit en voorlopers documenteren. Daaronder zijn vele tienduizenden foto’s uit alle perioden van de geschiedenis, maar ook portretten van hoogleraren, allerlei drukwerk en de kroontjespen waarmee koningin Wilhelmina in 1916 het eerste eigen gebouw van de Hogeschool opende.

Materiaal dat direct voortkomt uit de praktijk van onderwijs en onderzoek is in mindere mate aanwezig. Voorbeelden daarvan zijn de Monetary National Income Analogue Computer (MONIAC), de (bijzondere) collecties van de Universiteitsbibliotheek (het wetenschappelijk geheugen), maar ook collegedictaten van studenten en docenten. Bijzondere collecties zijn het archief en de bibliotheek van Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen en de penningen met een economisch motief van het Nederlands Economisch PenningKabinet (NEPK).

Dit historische materiaal is in beheer bij de Stichting Universitair Historisch Kabinet (SUHK) en bij de Universiteitsbibliotheek. Daarnaast zijn objecten en documenten aanwezig bij faculteiten en bij andere instellingen, zoals het Erasmus Medisch Centrum, Museum Rotterdam en het Stadsarchief Rotterdam.

De geschiedenis van de Erasmus Universiteit Rotterdam gaat terug tot 1913. In dat jaar werd de Nederlandsche Handels-Hoogeschool (NHH) opgericht; later voortgezet als Nederlandse Economische Hogeschool (NEH). Na het samengaan van de NEH met de Medische Faculteit Rotterdam in 1973 is de Erasmus Universiteit Rotterdam ontstaan.

Website en database

De Erasmus Universiteit wil het materiaal over haar geschiedenis graag delen. Via deze website nemen wij je mee in de geschiedenis van de universiteit. Je vindt hier informatie over onze historische objecten en documenten. Daaronder zijn bijvoorbeeld de verzameling portretten van toonaangevende hoogleraren en de omvangrijke collectie penningen. De website zal geleidelijk worden uitgebreid met meer informatie over de collecties.

Oproep

Wanneer je voorwerpen of documenten bezit, die met de geschiedenis van de Erasmus Universiteit te maken hebben, neem dan a.u.b. contact op met Roman Koot (Conservator Bijzondere Collecties en Academisch Erfgoed).

 • Nederlandsche Handels-Hoogeschool 1913-1939

  In deze collectie zijn foto's, objecten en documenten uit de vroegste geschiedenis van de, in 1913 opgerichte, universiteit te vinden. Zo is daar de brochure 'Aan den handel!' waarin de oprichters steun zoeken bij het bedrijfsleven voor de oprichting van de hogeschool en zijn er statuten, reglementen, jaarplannen en lesroosters te vinden. Daarnaast bevat de collectie foto's van (de eerste) colleges, gebouwen, docenten, promoties en het studentenleven.  
  Openbare collectie (in verband met auteursrechten zijn van een aantal foto’s alleen de metadata zichtbaar).

  Nederlandse Economische Hogeschool, Pieter de Hoochweg

 • Portretten hoogleraren

  De portrettenverzameling van de Erasmus Universiteit bevat naast achttien schilderijen in olieverf twee pentekeningen en een portret in brons.. De schilderijen zijn te zien in het Erasmus Building bij de Senaatszaal, bij de naastgelegen omloop op de eerste verdieping en in de Boardroom (AB-49).
  Browse door de collectie

  Portret Professor Jan Tinbergen

 • Nederlands Economisch Penning Kabinet

  Het Nederlands Economisch PenningKabinet (NEPK) beheert een collectie van ruim 2.000 penningen die in brede zin te maken hebben met het economische leven van vooral ons land. Een aantal penningen uit de collectie wordt permanent geëxposeerd in de Erasmus Galerij van de Erasmus Building op campus Woudestein.
  Meer informatie en online catalogus

  Penning NEPK

 • Jan Tinbergen Collectie, Archief en Bibliotheek

  De wetenschappelijke nalatenschap van Jan Tinbergen kan beschouwd worden als een cultuurhistorische collectie die absoluut uniek is voor Nederland. Na het overlijden van Tinbergen heeft de Universiteitsbibliotheek deze in beheer gekregen.

  In de hal voor de aula in het Erasmus Building is een vitrine ingericht met onder meer de Nobel-onderscheiding uit 1969. Lees meer over de nalatenschap van Jan Tinbergen. Een deel van de correspondentie en manuscripten is online te lezen. Tinbergen ontving wereldwijd vele eredoctoraten; deze zijn met de bijbehorende oorkondes en versierselen te bekijken via de Tinbergen-eerbewijzen.

  Tinbergen vitrine

 • Collegedictaten

  Welke colleges werden er eigenlijk aan de Nederlandsche Handels-Hoogeschool en de Nederlandsche Economische Hogeschool gegeven? De collectie collegedictaten geeft hier enig inzicht in. Van vier studenten zijn aantekeningen bewaard gebleven, genoteerd in enkele tientallen schriftjes. Ze stammen uit de periode 1919 tot 1943.

  Een interessante aanvulling hierop zijn de collegeteksten van hoogleraar economie Pieter Lieftinck uit de jaren dertig. De collegedictaten zijn niet integraal gedigitaliseerd, maar worden op verzoek in de studiezaal van de UB ter inzage gegeven.
  Meer informatie en toegang tot de collectie

  Klaslokaal van vroeger

 • Kunst- en cultuurkaart: kunst en academisch erfgoed op de campus

  Beeldende kunst heeft op campus Woudestein altijd een belangrijke plaats ingenomen. Een grote variatie aan kunstwerken is te zien in de gebouwen en in de buitenruimte. In de openbare ruimte is ook erfgoed te zien. 

  Voorbeeld is de MONIAC (Monetary National Income Analogue Computer) in het Theil-gebouw, ontwikkeld door de Nieuw-Zeelandse econoom William Phillips in 1949. Voor hem was het een manier om aan zijn studenten aan de London School of Economics macroeconomisch processen inzichtelijk te maken.
  Bekijk de Kunst- en Cultuurkaart van campus Woudestein.

  Kunst- en cultuurkaart EUR

 • Randtriever

  De Randtriever-studio is een herinnering aan de Randtriever, de boekenrobot van de UB, die tussen 1969 en 2014 heeft gefunctioneerd in het magazijn van de bibliotheek. Via een computergestuurd stelsel van transportbanden werden boeken naar en van de studiezaal vervoerd. De Randtriever was één van de opmerkelijkste technische vernieuwingen in de Nederlandse bibliotheekwereld.
  Meer informatie

 • Collectie Rotterdams Studenten Corps Museum (RSCM)

  De bibliotheek beheert in bruikleen de collectie van het RSCM. Deze collectie bevat tal van historische foto’s, documenten en voorwerpen die de geschiedenis van het RSC documenteren. De collectie wordt momenteel geïnventariseerd. Op verzoek zijn stukken te raadplegen.  

  Logo RSC en RSVS
 • Archieven van de NHH en NEH

  De archieven van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool (NHH), sinds 1939 Nederlandse Economische Hogeschool (NEH) te Rotterdam bevinden zich in het Stadsarchief Rotterdam.
  Bekijk de archiefinventaris

  Nederlandse Economische Hogeschool, Pieter de Hoochweg

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen