Verhoging van btw-tarief op boeken bedreigt toegankelijkheid van hoger onderwijs

Onderteken de petitie en spreek je uit tegen deze maatregel!
Petitie tegen verhoging BTW-tarief op boeken

De voorgenomen verhoging van het btw-tarief op boeken van 9% naar 21% zal ingrijpende gevolgen hebben voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Wetenschappelijke informatie vormt een cruciale bron van kennis, maar door deze maatregel zullen studenten hogere kosten moeten maken voor hun studie. Dit leidt tot een verzwaring van de financiƫle last voor studenten, die al te maken hebben met hoge studiekosten.

Daarnaast zal de Universiteitsbibliotheek aanzienlijk minder wetenschappelijke informatie kunnen aanbieden. Deze extra belasting op kennisuitwisseling raakt daarmee direct de kernwaarden van de EUR en de UB. De universiteit streeft naar een breed toegankelijke, hoogwaardige wetenschappelijke infrastructuur, maar deze verhoging ondermijnt dit doel.

De negatieve effecten van deze belastingverhoging reiken verder dan de universiteiten en studenten. Innovatie in Nederland zal een flinke deuk oplopen, aangezien toegang tot kennis essentieel is voor vooruitgang en ontwikkeling. De verhoging belemmert niet alleen de internationale concurrentiepositie van Nederland, maar heeft ook serieuze implicaties voor de nationale veiligheid. Een gebrek aan toegang tot actuele wetenschappelijke informatie kan bijvoorbeeld de kennisopbouw rondom de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) vertragen.

Daarom spreekt de Universiteitsbibliotheek zich uit om, samen met andere Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek, de campagnes boekenpetitie.nl en geenhogerebtw.nl te steunen. Deze initiatieven roepen op tot actie tegen het voorstel om de btw op boeken en diverse wetenschappelijke informatiebronnen met 12% te verhogen. 

We doen een dringend beroep op iedereen om de petitie te ondertekenen en zich uit te spreken tegen deze schadelijke maatregel.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen