EUR Research Portal & Pure Repository

Op de EUR Research Portal vind je publicaties, informatie over onderzoekers en afdelingen, samenwerkingsverbanden en andere onderzoek gerelateerde activiteiten verbonden met de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus MC.
Alle onderzoeksinformatie op de EUR Research Portal wordt geregistreerd en beheerd in de Pure Repository.

EUR Research Portal

Zoek naar publicaties, onderzoekers en andere onderzoek gerelateerde activiteiten

Pure Repository

Registreer en beheer je publicaties en ander onderzoeksoutput (alleen EUR/EMC staf)

Wat is de Pure Repository?

De Pure Repository is het onderzoeksinformatiesysteem van de EUR, waarin alle metadata van onderzoeksgerelateerde activiteiten wordt beheerd. Pure dient als Trusted Repository voor alle publicaties van de EUR en wordt verder gebruikt voor:

  • De registratie en het beheer van publicaties (inclusief de full-text), activiteiten en andere erkenningen van de onderzoekers van EUR en Erasmus MC.
  • Het beheren van de profielpagina's van onderzoekers en onderzoekseenheden van de EUR en Erasmus MC die te vinden zijn op de EUR Research Portal.
  • Periodiek rapporteren over onderzoeksoutput voor externe doeleinden zoals het Strategy Evaluation Protocol (SEP), de Kengetallen Universitair Onderzoek (KUOZ) en interne rapportagedoeleinden.

Pure data automatisch toevoegen aan ORCID record

Je kunt je Pure-profiel koppelen aan je ORCID-record. Wanneer je toestemming geeft, worden nieuwe publicaties in de Pure repository automatisch toegevoegd aan je ORCID-record. Meer informatie is te vinden in de EUR ORCID LibGuide.

Open Access

EUR stimuleert onderzoekers om hun publicaties openbaar te maken. De EUR Research Portal maakt het mogelijk om publicaties toegankelijk en vindbaar te maken voor het publiek. Je kunt je Open Access publicaties registreren in de Pure Repository. Voor meer informatie lees het Open Access Reglement.

Meer informatie of hulp nodig?

Meer informatie over de EUR Research Portal en de Pure Repository is te vinden in onze FAQ en handleidingen. Neem voor hulp of problemen contact op met je facultaire key user.

Let op: RePub - de voormalige EUR Repository - is nog steeds toegankelijk voor het raadplegen van publicaties, maar zal fungeren als Internal Knowledge Base. Pure is de nieuwe EUR Repository. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen