Future Library Lab (FLL): ReadWriteCode

Om recente ontwikkelingen op het gebied van tekstanalyse en artificial intelligence (AI) toe te passen, heeft de Universiteitsbibliotheek (UB) een interdisciplinair team geformeerd, het ‘Future Library Lab’. Hiermee is de mogelijkheid gecreëerd om te experimenteren met de toepassing van ‘machine learning’ (ML) op bibliotheekdata en andere datasets, met en zonder humans in the loop.

Doelstellingen

Het Future Library Lab zet de transformatie in gang van bestaande bibliotheek diensten (nu nog gebaseerd op bestaande metadata) naar diensten gebaseerd op toegevoegde lagen metadata verkregen door computerondersteunde inhoudsanalyse van digitale middelen.

Zo kunnen we de toegang tot wetenschappelijke onderzoeksresultaten van de EUR verbeteren en vergemakkelijken voor onderzoekers, studenten en een breed publiek.

Diensten en samenwerking

Research sprints

Het Future Library Lab helpt onderzoekers bij het verzamelen van data via API's  van de UB of web scraping. Maar ook met het werken met datasets: EDA (exploratory data analysis), schonen, analyseren en visualiseren. En natuurlijk met text mining en machine learning.

Recente sprints:

 •  ESHPM (patiëntervaringsverhalen, Alzheimer);
 •  Erasmus MC/TU Delft (sarcoidosis);
 •  ISS (ISS-evaluatie van onderzoeksresultaten).

Deelname aan EUR-projecten met faculteiten

Ondersteuning van een onderzoeksteam van ESHCC dat werkt aan een EUR ‘Large Language Model’ (LLM) als onderdeel van het Convergence project samen met de TU Delft.

Workshops

 • Programmeren met Python (introductie);
 • Programmeren met Python (gevorderd);
 • Introductie ‘machine learning’ (ML).

Teamleden

 • Farzane Zahra Zarepour
 • Peter van Huisstede
 • Nick Jelicic
 • Jasper Op de Coul

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het Future Library Lab Team via: fll.library@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen