Psychologie van Leren en Presteren

Avondprogramma

Voor professionals die naast hun werk een academisch werk- en denkniveau willen verwerven binnen het vakgebied psychologie, bieden we de masterspecialisatie Psychologie van Leren en Presteren in de avond aan.

Tijdens de master ga je, samen met onze experts, de uitdaging aan om complexe psychologische vraagstukken te analyseren, te onderzoeken en op te lossen. Verdiep je kennis ten aanzien van actuele vraagstukken op het gebied van leren en presteren. Deze master legt de nadruk op toegepaste psychologie waardoor je na je afstuderen als professional een streepje voor hebt door je goede theoretische basis en uitstekende onderzoeks- en praktijkvaardigheden. 

Waarom een master in Psychologie in Rotterdam?

  • Actief onderwijs door middel van probleemgestuurd onderwijs, waarbij je in kleine groepen werkt aan het oplossen van psychologische vraagstukken.
  • Alleen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam kun je de masterspecialisatie Psychologie van Leren en Presteren volgen. 

Waar gaat deze specialisatie over?

Het masterprogramma biedt een integrale aanpak van actuele vraagstukken op het gebied van leren en presteren. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar hoe leermaterialen en de leeromgeving zo goed mogelijk kunnen worden vormgegeven, maar ook naar wat een individu moet doen om zich optimaal te ontwikkelen. 

De vraagstukken hebben onder andere betrekking op de manier waarop het leerproces het beste ondersteund kan worden en hoe de mogelijkheden die de computer en het internet bieden daarbij gebruikt kunnen worden in onderwijs en training. Wat moet iemand doen en laten om een expert te worden in een bepaald domein? Hoe kunnen testen/assessments worden ingezet als middel om te leren? Welke rol spelen individuele verschillen in het leerproces en hoe kunnen we ervoor zorgen dat ieder individu zich optimaal kan ontwikkelen? Deze specialisatie is gericht op het toepassen van wetenschappelijke inzichten, uit onder andere de onderwijs-, cognitieve- en sociale psychologie voor het ontwikkelen van effectieve leeromgevingen. 

Credits: Erasmus University Medical Center, Simulation

Voor wie?

De master is bedoeld voor professionals met een bachelordiploma in Psychologie, die hun kennis graag willen verdiepen of uitbreiden.

Avondprogramma voltijd (1 jaar)

Semester 1: vier vakken
Het eerste semester bestaat uit vier vakken met bijbehorende practicum. De vakken worden na elkaar aangeboden, zodat de studenten zich op één vak tegelijk kunnen concentreren. Een vak wordt gegeven gedurende vijf weken. 

Semester 2: Stage en master thesis
Tijdens het tweede semester wordt er stage gelopen en een scriptie geschreven. Er zijn drie opties: 

  1. Een grote onderzoekstage die volledig aan wetenschappelijk onderzoek wordt besteed (32 ECTS);
  2. Een kleine onderzoekstage (20 ECTS) en een praktijkstage (12 ECTS );
  3. Een gecombineerde onderzoek- en praktijkstage, waarbij een onderzoekstage (van tenminste 20 ECTS) wordt gedaan bij het bedrijf waar ook de praktijkstage (12 ECTS ) wordt gedaan.

Curriculum

De online hoorcolleges en het lesmateriaal zijn in het Engels. De voertaal in de werkgroepen is Nederlands. De werkgroepen en practica vinden op twee avonden per week plaats van 19.00 tot 22.00 uur. Onderstaande vakken worden zowel gevolgd door studenten van de specialisatie Psychologie van Leren en Presteren als van de specialisatie Onderwijswetenschappen.

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Innovation in Education and Training

5 ECTS

Assessment in Education and Training 

5 ECTS

Diversity in Education and Training

5 ECTS

Applied Multivariate Data Analysis

5 ECTS

Practical Investigating Educational Innovations

2 ECTS

Practical Assessment in Education and Training

2 ECTS

Intercultural Sensitivity and Intercultural Competences

2 ECTS

Practical Applied Multivariate Data Analysis using SPSS

2 ECTS

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

Stage, Research Proposal & Thesis (blok 5 - blok 8)

32 ECTS

Totale studielast: 60 ECTS

Het onderwijsprogramma is onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend

Avondprogramma deeltijd (2 jaar)

Jaar 1: vier vakken en vier practica
Het eerste semester bestaat uit vier vakken. De vakken worden na elkaar aangeboden, zodat de studenten zich op één vak tegelijk kunnen concentreren. Een vak wordt gegeven gedurende vijf weken. 

Het tweede semester bestaat uit vier practica die verband houden met de vakken die het eerste semester zijn gevolgd. Ook voor de practica geldt dat er een vak tegelijk wordt gegeven gedurende vijf weken.

Jaar 2: Stage en masterthesis
Tijdens het tweede jaar wordt er stage gelopen en een scriptie geschreven. Er zijn drie opties: 

  1. Een grote onderzoekstage die volledig aan wetenschappelijk onderzoek wordt besteed (32 ECTS);
  2. Een kleine onderzoekstage (20 ECTS ) en een praktijkstage (12 ECTS);
  3. Een gecombineerde onderzoek- en praktijkstage, waarbij een onderzoekstage (van tenminste 20 ECTS) wordt gedaan bij het bedrijf waar ook de praktijkstage (12 ECTS) wordt gedaan.

Curriculum

In het eerste en tweede jaar vinden de colleges (onderwijsgroepen en practica) plaats op een avond tussen 19.00 tot 22.00 uur.

De online hoorcolleges en het lesmateriaal zijn in het Engels. De voertaal in de werkgroepen is Nederlands. Onderstaande vakken worden zowel gevolgd door studenten van de specialisatie Psychologie van Leren en Presteren als van de specialisatie Onderwijswetenschappen. 

 

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Jaar 1

Innovation in Education and Training

5 ECTS

Assessment in Education and Training 

5 ECTS

Diversity in Education and Training

5 ECTS

Applied Multivariate Data Analysis

5 ECTS

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

Practical Investigating Educational Innovations

2 ECTS

Practical Assessment in Education and Training

2 ECTS

Intercultural Sensitivity and Intercultural Competences

2 ECTS

Practical Applied Multivariate Data Analysis using SPSS

2 ECTS

Studielast jaar 1: 28 ECTS

 

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Jaar 2

 

Stage (blok 1 t/m 4)

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

Research Proposal & Thesis (blok 5 t/m 8)

Studielast jaar 2: 32 ECTS

Totale studielast: 60 ECTS

Het onderwijsprogramma is onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend