Aantal toeschouwers bij voetbalwedstrijden voor een groot deel bepaald door economische trends

Forbes
Erasmus School of Economics

Het aantal toeschouwers bij voetbalwedstrijden wordt voor een groot deel bepaald door economische trends. Dit blijkt uit onderzoek van Jan van Ours, hoogleraar toegepaste economie aan Erasmus School of Economics, dat werd uitgelicht in Forbes. Uit het onderzoek blijkt dat tijdstrends en werkloosheidscijfers zo’n 80% van de variatie in bezoekersaantallen in Engeland, Nederland, Frankrijk, Duitsland en België verklaren.

Onzekerheidshypothese

Over het algemeen zijn mensen bekend met het idee dat de “onzekerheidshypothese” van de uitkomst een zeer belangrijke indicator is voor het aantal bezoekers van een wedstrijd. Toch blijkt uit data over hoe competitief het voetbal in de onderzochte periode is geweest, dat hooguit 20% van de variatie in bezoekersaantallen hierdoor te verklaren is. Van Ours maakte voor zijn onderzoek gebruik van een grote dataset van het aantal bezoekers van voetbalwedstrijden in Engeland over een periode van meer dan 130 jaar.

Het effect van de werkloosheid

Het aantal toeschouwers bij voetbalwedstrijden in alle divisies in Engeland varieert, maar in de hoogste divisie varieren deze aantallen het meest en zijn ze ook het hoogst. Hoge werkloosheid in het begin van de jaren dertig komt overeen met een dip in bezoekersaantallen, en lage werkloosheid in de naoorlogse periode komt overeen met een piek in bezoekersaantallen. Van Ours stelt vast dat het effect van de bezoekersaantallen op de werkloosheid in Engeland gelijk aan -0,31 was, wat betekent dat een stijging van de werkloosheid met 1% overeenkomt met een daling van de bezoekersaantallen met 0,31%. Bij voetbal in de lagere divisies heeft een stijging van de werkloosheid een nog groter negatief effect op de bezoekersaantallen.

Grote waarde

Om toeval in de veranderingen in bezoekersaantallen uit te sluiten, maakt van Ours gebruik van tijdstrends. Hij stelt vast dat ongeveer 80% van de variatie in bezoekersaantallen kan worden verklaard door eenvoudige tijdtrendvariabelen en werkloosheidscijfers. De resultaten van het onderzoek kunnen van grote waarde zijn wanneer de voetbalindustrie zich herstelt van de pandemie. Als de wereld terugkeert naar normaal, hoeveel verborgen werkloosheid zal dan veranderen in werkelijke werkloosheid? Dit zou een enorme invloed kunnen hebben op het inkomen van supporters, en dus op de bezoekersaantallen van voetbalwedstrijden.

Professor
Meer informatie

Het volledige artikel van Forbes, 29 maart 2021, kunt u hier vinden.