Akkoord Studentenhuisvesting Rotterdam 2020-2025

Studenten zijn belangrijk voor de dynamiek, de uitstraling en economische veerkracht van Rotterdam en dragen bovendien bij aan een sterk sociaaleconomisch en sociaal-cultureel klimaat. Om studenten sneller aan een betaalbare kamer te helpen, is onlangs het Akkoord Studentenhuisvesting 2020-2025 gesloten tussen gemeente Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en diverse andere partijen.

Rotterdam is de tweede stad van Nederland in aantallen diplomastudenten. Studenten en afgestudeerden dragen bij aan een aantrekkelijke woonstad. Tegelijkertijd is een aantrekkelijke woonstad belangrijk voor Nederlandse en internationale studenten in de afweging bij de keuze voor een studiestad. Daarnaast is de aanwezigheid van goede onderwijsinstellingen een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven en individuen.

In het Rotterdamse coalitieakkoord 2018-2022 is het volgende opgenomen: 'Jong talent moet in Rotterdam kunnen komen wonen en blijven wonen. Samen met Universiteiten, Hogescholen en studentenhuisvesters, werken we aan het realiseren van 2.000 extra studentenkamers, al dan niet in tijdelijke of mobiele varianten.’

Akkoord

Met het Akkoord Studentenhuisvesting Rotterdam 2020-2025 tussen gemeente Rotterdam, diverse woningcorporaties, belangenbehartigers en onderwijsinstellingen, waaronder de EUR, wordt gezamenlijk gewerkt aan het verder uitbouwen van Rotterdam als aantrekkelijke woonstad voor studenten. Hiermee conformeren partijen zich om misstanden op de kamermarkt, zoals te hoge huren, discriminatie, achterstallig onderhoud en onveiligheid tegen te gaan. In het bijzonder om op korte termijn aan de behoefte naar studentenhuisvesting te voldoen, maar ook in de periode tot 2030.

“Studenten zijn belangrijk voor de dynamiek en het culturele klimaat van onze stad. Daarnaast willen we ook afgestudeerden graag behouden voor Rotterdam. Dit kunnen we alleen bereiken door samen met het onderwijs en studentenhuisvesters te zorgen voor een goed en betaalbaar woningaanbod voor studenten en net afgestudeerden”, zegt wethouder Bouwen en Wonen Bas Kurvers.

Een belangrijk punt in het akkoord is de structurele inspraak van studenten, namens de studenten in de Universiteitsraad van EUR ondertekende raadslid Florian Wijker het akkoord.

Woontoren op campus Woudestein

De gemeente wil concrete afspraken maken met partijen over betaalbare studentenkamers en dit meegeven aan ontwikkelaars in nieuwbouwprojecten. Onder andere aan de Rijnhaven en het Schiekadeblok zou daar meer ruimte voor moeten komen.

Daarnaast zijn er verschillende plannen in voorbereiding voor nieuwe wooncomplexen. Aan de Rochussenstraat komen 150 kamers, een nieuwe woontoren op campus Woudestein biedt ruimte aan maximaal 400 studenten. In het Brainpark en aan de Hoofdweg in Prins Alexander komt plek voor respectievelijk 250 en 150 studenten. Ook wordt het bestaande complex De Snor aan de Kralingse Kerklaan uitgebreid.