Beleid in gezondheidszorg: te veel nadruk op interventies met onmiddellijk resultaat

Klimaatverandering: beslissingen die hebben geleid tot resultaten in de toekomst
Klimaatverandering: beslissingen die hebben geleid tot resultaten in de toekomst

Econome Yu Gao ontwierp een nieuwe methode om ‘verdiscontering’ te meten, de manier waarop mensen de waarde van investeringen in de toekomst inschatten. Zij ontdekte dat er in het beleid te veel nadruk wordt gelegd op interventies met onmiddellijk resultaat. Yu Gao promoveerde op vrijdag 3 februari.

Het verdisconteren in de toekomst is van belang omdat baten die uit beleid voortvloeien vaak ver in de toekomst plaatshebben, bijvoorbeeld als het gaat om beleid rond klimaat of gezondheidszorg. 

Voor haar proefschrift onderzocht Yu Gao de stabiliteit en het aanpassingsvermogen van besluiten die door mensen zijn genomen over de tijd en onder risicovolle omstandigheden. Beslissingen die leiden tot resultaten in de toekomst – denk aan sparen voor je pensioen, screening voor baarmoederhalskanker of het nemen van maatregelen tegen global warming – moet je immers ver van tevoren inschatten. Om te kijken of dergelijke maatregelen zinvol zijn, moeten analyses meewegen in welke mate mensen toekomstige uitkomsten waarderen.

Constant percentage
Gao: ‘In beleid worden toekomstige baten meestal tegen een constant percentage verdisconteerd. Dit leidt er toe dat deze baten vrijwel geen gewicht krijgen. Onder constante discontering, zelfs tegen een laag percentage, is vrijwel elke investering in klimaatbeheersing economisch niet effectief.’

Uit eerder onderzoek blijkt verder dat die constante discontering de voorkeuren van mensen niet goed weergeeft. Om een realistischer waarde van toekomstige uitkomsten te krijgen, hebben economen en psychologen nieuwe modellen ontwikkeld. Het operationaliseren van deze nieuwe modellen bleek lastig, wat in het verleden hun toepassing in het beleid in de weg stond.

Tijdens haar onderzoek ontwikkelde Yu Gao methodes om deze nieuwe modellen daadwerkelijk in werking te stellen. Zij deed dit voor financiële uitkomsten en gezondheidsuitkomsten. Als het gaat om gezondheid wijken mensen nog meer af van dat constante model dan als het gaat om geld. Dit betekent dat het gezondheidszorgbeleid (dat van constante discontering uitgaat) te veel nadruk legt op interventies die onmiddellijk resultaat hebben - en te weinig op interventies die baten in de toekomsten opleveren (zoals screening op ziektes).

Over Yu Gao
Y. (Yu) Gao (1987) voltooide haar proefschrift ‘Stability and adaptivity: Preferences over time and under risk’ binnen het project ‘Applications of Prospect Theory to Health Economics’ met NWO-financiering uit de Vrije Competie. Een artikel van Gao over haar proefschrift verscheen eerder in economisch toptijdschrift American Economic Review. 

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl