"Betaald verlof een stap in de goede richting"

NRC

Eigenlijk was Nederland er in Brussel tegen, toch gaat het er komen: betaald ouderschapsverlof. Renske Keizer, hoogleraar familiesociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, noemt het voorstel "een stap in de goede richting" in NRC.

Hoe riant is dit vergeleken met andere landen?

Tot voor kort was Nederland een van de EU-landen met de meest beperkte partner- en ouderschapsverlofregelingen, samen met Ierland, Griekenland, Malta en het VK. Komt Nederland door de nieuwe regelingen in de buurt van het Europese gemiddelde? Dat is moeilijk te zeggen, omdat andere landen ook aan uitbreidingen werken, zegt Renske Keizer, hoogleraar familiesociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vorig jaar heeft Keizer nog een internationale vergelijking gemaakt, maar ze vermoedt dat die nu alweer achterhaald is.

Hoe wordt hierop gereageerd?

Hoogleraar Keizer noemt het voorstel "een stap in de goede richting". "De overheid geeft hiermee het signaal dat ze het combineren van betaald werk en een gezinsleven wil vergemakkelijken." Wel zou Keizer het slim vinden als de overheid een hogere uitkering geeft: "Bijvoorbeeld 70 of 80 procent van het loon." Ter compensatie kan het maximale uitkeringsbedrag dan omlaag, zodat de kosten voor de overheid gelijk blijven. "Mensen met een genereus salaris kunnen zo'n tijdelijke daling waarschijnlijk makkelijker opvangen, maar als je net de eindjes aan elkaar kunt knopen is dat een stuk lastiger." Bovendien zijn mensen met een hoog inkomen toch al meer geneigd om verlof op te nemen.

Meer informatie

Lees het gehele artikel op de website van NRC.