Buitenlandse moederbedrijven keren honderden miljoenen aan winst uit terwijl Nederlandse dochterbedrijven loonsteun krijgen

Erasmus School of Economics

Buitenlandse moederbedrijven van bedrijven die in Nederland veel loonsteun hebben ontvangen, keren voor honderden miljoenen aan winst uit aan aandeelhouders. Hoe krom dit ook lijkt, doen de bedrijven hiermee juridisch gezien niets fout, legt Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan Erasmus School of Economics, uit in een interview met BNR Nieuwsradio. Wel kunnen we ons volgens Kavelaars afvragen waarom de moederbedrijven niet meer geld investeren in hun Nederlandse dochterbedrijven.

Juridisch als feitelijk onmogelijk

Als je kijkt naar de wet dan doen de moederbedrijven niets fout. Kunnen we dan zeggen dat deze bedrijven slechts gebruik maken van de mogelijkheden die hun geboden worden? ‘Waar het vooral om gaat is dat de moederbedrijven de dividenden uitkeren’, zegt Kavelaars. ‘En de vennootschappen die overheidssteun hebben ontvangen zijn Nederlandse dochtervennootschappen. Over die moedervennootschappen hebben wij in Nederland niets te zeggen. Die vallen onder een heel ander recht. Het is juridisch gezien dan ook onmogelijk om dat tegen te gaan. Bovendien kan het natuurlijk zijn dat die buitenlandse vennootschappen ook in andere landen dochterbedrijven hebben waar goed winst wordt gemaakt. Het is dus eigenlijk zowel juridisch als feitelijk onmogelijk om dat in de greep te krijgen.’

De aandeelhouder tevreden houden 

De bedrijven zelf rechtvaardigen de winstuitkering door te benadrukken dat het belangrijk is de aandeelhouder tevreden te houden. Dat zorgt voor stabiliteit in het bedrijf. Ook beweren de bedrijven dat de NOW steun die in Nederland wordt ontvangen ook echt in Nederland blijft. Daarmee zorgen ze er namelijk voor dat mensen aan het werk blijven. ‘Dit is inderdaad een ander punt’, zegt Kavelaars. ‘Je kunt aannemen dat de steun die bij de Nederlandse bedrijven binnenkomt ook echt in Nederland blijft en gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is. Wat je wel kunt reguleren is dat het Nederlandse bedrijf geen uitkeringen naar het moederbedrijf mag doen. Maar het gaat nu alleen maar om de winst die de buitenlandse moeders aan hun aandeelhouders uitkeren.’  

Waarom moet de Nederlandse overheid bijspringen?

Volgens Kavelaars is het ministerie van financiën niet in de positie om eisen te stellen aan de moederbedrijven van bedrijven in Nederland. ‘De dochtervennootschap kan geen verplichtingen opleggen aan haar moedervennootschap. En het rechtstreeks eisen stellen aan een buitenlandse aandeelhouder door de Nederlandse overheid is heel ingewikkeld.’ Volgens Kavelaars zou je je alleen kunnen afvragen of de buitenlandse moederbedrijven niet meer geld zouden moeten investeren in hun Nederlandse dochters. ‘Als daar kennelijk zoveel reserves beschikbaar zijn waarom moet de Nederlandse overheid dan bijspringen?'

Professor
Meer informatie

Het volledige item van BNR Nieuwsradio, 19 maart 2021, kunt u hier vinden. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen