De coronacrisis is een ‘onvoorstelbare gamechanger’ voor de arbeidsmarkt

De crisis zet alles op scherp

Meer ongelijkheid, grote verschuivingen in de werkgelegenheid en strengere regels voor flexwerk. De coronacrisis kan de arbeidsmarkt blijvend veranderen. In NRC komt arbeidssocioloog Fabian Dekker aan het woord.

De Nederlandse arbeidsmarkt is oneerlijk en moet ingrijpend hervormd worden. Politici en wetenschappers namen deze waarschuwing, van twee verschillende kabinetsadviseurs, in januari dit jaar direct serieus. Nu lijkt helemaal niemand er meer omheen te kunnen.

Toen werd het gezegd, nu wordt het gevoeld. De zwaksten in de samenleving werken het vaakst via onzekere flexcontracten, schreven de commissie-Borstlap, ingesteld door het kabinet, en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). En nu een nieuwe economische crisis uitbreekt, raken deze flexwerkers als eerste hun baan kwijt.

Ongelijkheid groeit

"Zoals iedere crisis vergroot de coronacrisis bestaande ongelijkheid”, zegt arbeidssocioloog Fabian Dekker van onderzoeksbureau SEOR, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Die ongelijkheid is vooral zichtbaar tussen opleidingsniveaus. Van de hoogopgeleide werknemers heeft slechts 16 procent een flexcontract (zelfstandigen buiten beschouwing gelaten), van de laagopgeleiden liefst 40 procent.

Vooral deze flexwerkers melden zich nu voor een werkloosheidsuitkering, zien gemeenten en uitkeringsinstantie UWV.

Onderzoeker
Fabian Dekker
Fabian Dekker
Meer informatie

Lees het gehele artikel op de website van NRC.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen